Summa sidvisningar

fredag 21 oktober 2011

Berg i Bibeln

Om jag söker på berg med det förträffliga hjälpmedlet som finns i ett nedladdat bibelprogram som jag har i min dator, som heter ESWORD så finns det 666 träffar i Svenska Folkbibeln. Gör jag samma sökning i 1917 års översättning får jag 672 träffar. Jag vill inte dra några andra slutsatser än att bibeln skriver mycket om berg. Bergen är mycket viktiga ur strategisk synpunkt. I ett krig söker sig alltid den som vill försvara sig högst upp. Alla fästningar och andra försvarsanordningar brukar byggas på toppen av en klippa, om det finns en sådan att tillgå. Då har man lätt att se om fienden närmar sig eftersom man har en så god utsikt därifrån. 
Det berg i Bibeln som är bland det viktigaste berget i världen är Moria berg. Det är inte högst. Det är inte speciellt vackert. Men det är viktigt. Det viktigaste berget i världen. Där låg det judiska templet och där ligger både Klippdomen och Al Aqsamoskén. Judarna tänker bygga sitt nya tempel på samma klippa. Undrar hur det kommer att gå?
Hela Moria berg är som en schweizerost inuti. En liten skakning kanske räcker för att bägge de muslimska byggnaderna skall rasa ihop.
Vad händer då? Judarna får naturligtvis skulden som vanligt. Följden blir upplopp, kanske krig. 
Den som lever får se.

Från Stenberg i Orsa en kall oktobermorgon.

Inga kommentarer: