Summa sidvisningar

lördag 21 juli 2012

Sanning - en bristvara

På Berget har ju denna blogg hetat och jag hade ju kunnat behålla samma namn men eftersom jag nu har avslutat min tjänst i Orsa, så vill jag ändra på bloggens namn till "Om Sanningen skall fram.."
Jag upplever att en stor brist i vårt samhälle idag är bristen på eller till och med frånvaron av sanning. Medierna manipulerar sanningen till den grad att man inte kan känna igen den. Man är också väldigt bra på att utelämna sanningar och bra på att producera rena lögner. Att lögnens fader, djävulen, inblandad i mediernas verksamhet råder det ingen tvekan om. Jag vill bekräfta det genom ett bibelord: Joh 8:44  Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.  
Det finns En som jag känner som har många olika namn:
Läkare, Frälsare, Uppståndelsen, Brödet, Livet, Försörjare, Banér, m fl. Ett annat mycket betydelsefullt namn är Sanningen:
Joh 14:6  Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Ett annat viktigt ord som jag vill grunda fortsättningen av min blogg på är ett ord som Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 8: Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar,  och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."
Jag vill ta upp både behagliga och obehagliga sanningar och försöka att inte utelämna något. Många som skriver om denna tid vi lever i tror att allt som händer av apokalyptiska mått mätt bara är till nackdel för kristenheten i synnerhet och världen i allmänhet, men jag vill visa att det som händer av negativ art inte är till nackdel för den kristna församlingen utan en mycket stor fördel. Läser vi Uppenbarelseboken kan ju vem som helst få stora skälvan, men vi ska veta en sak: Det som händer på jorden idag är orkestrerat av Gud själv. Han använder sig både av djävulen, de fallna änglarna, demonerna, människorna, naturen, ja allt för att det som Han har bestämt ska hända. Vi ska veta att Gud står bakom allt som händer, både ont och gott.   Hur kan jag säga något sådant? Guds Ord säger det: (Jes.45:7) ”Jag danar ljuset och skapar mörkret, jag ger lycka och skapar olycka. Jag, HERREN, gör allt detta.” Det är viktigt att vi har denna sanning klart för oss. Det är viktigt att allt det vi gör är i Jesu namn men också att vi har Ordet som grund när vi säger eller skriver något.
Jag hoppas att det jag skriver om inte ska skrämma dig utan få dig att förstå att denna tid är speciellt anpassad för församlingen. Vad jag menar med det kommer att framstå med all önskvärd tydlighet.

Inga kommentarer: