Summa sidvisningar

tisdag 6 december 2011

Församlingens uppdrag

Denna gång skriver jag inte själv utan citerar en förkunnare vid namn John Paul Jackson. Jag tycker att det han skriver är mitt i prick. Det beskriver församlingens uppdrag. Det gäller att fatta tag i och gå in i det uppdraget igen.

Församlingens uppdrag är att göra Guds mångfaldiga vishet känd för världen och för luftens härsmakt, Ef 2:2. Denna demonstration inför himlarnas makter görs inte med proklamationer utan med ett rättfärdigt liv. Hur vi lever öppnar eller stänger dörrar för Satan att lagligen komma åt oss och till och med att styra över oss via ledare som inte känner Guds vägar. Från Adam och Eva fram till idag har mänsklighetens gärningar gett rum för fienden att slå och attackera oss. Det enda lagliga sättet som fienden har tillträde till oss är när Guds hand lyfts från oss och lämnar ett utrymme mellan Gud och oss. Detta utrymme ökar när vi avlägsnar oss själva från Honom och Hans vägar.

Varje gång avståndet ökar mellan Gud och mänskligheten ger det utrymme för attacker och inbjuder väldigheter och furstar över luftens välde att närvara. Ju längre mörkrets makter finns närvarande desto mer kommer folket på platsen att kalla fel för rätt och rätt för fel.

Här i USA (och Sverige) kommer ledarna från folket. Så som folket tror och tänker, så gör de ledare som kommer från deras led. Slutligen leder det till att gränsen mellan rätt och fel, heligt och profant, blir otydlig. Vägen till Gud genom Jesus och Korset är inte längre en absolut sanning. Faktum är att en absolut sanning blir brännmärkt som intolerans, först i världen sedan till och med i Församlingen. Ja, det finns undantag till det här tänkandet inom Församlingen men genom kompromisser blir Himlens och evighetens absoluta sanningar snart ett minne blott.
John Paul Jackson

Inga kommentarer: