Summa sidvisningar

måndag 12 december 2011

"Hänryckningens tid"


Detta skrev Kjell Sjöberg 1984 som inledning till sin bok "Hänförelse":

Hänryckningens tid är ett uttryck, som jag har hört tidigare. Det användes av Lewi Petrus, när han såg tillbaka och mindes pingstväckelsens pionjärtid i början av nittonhundratalet. Samma uttryck ”hänryckningens tid” skulle jag vilja använda, då jag ser framåt på församlingens tid i avslutningen av denna tidsålder.
Jag har velat söka ett positivt svar på hur vi skall möta de antikristliga utmaningarna i vår tid. Det är nödvändigt att varna för antikristliga tendenser och intriger. Men vi har inte vunnit någonting, om människor väcks från att ha varit sovande kristna till att bli fruktande kristna. En del av de varningar, som går ut i form av böcker och kassetter (år 2011 sker detta huvudsakligen över internet, min anmärkning), förstärker fruktan hos människor och lämnar dem en känsla av handlingsförlamning – det onda har gått så långt, att det är omöjligt att stoppa.
Det senaste året (1984) har jag studerat den ockulta våg av nyandlighet, som går under namnet New Age-rörelsen. Vi måste finna starka andliga vapen att sätta upp mot sådana rörelser, som i konkurrens med Jesus Kristus söker världsherravälde.
Min målsättning har varit att finna en väg på vilken individer, orter och en nation skall kunna hållas utanför ett antikristligt maktövertagande. Jag har inte velat godta, att det är självklart, att Antikrist skall regera över alla länder på jorden, då han lanserar sitt rike. Jag har inte vela godta ett eskatologiskt synsätt, som i förväg ger slaget förlorat. Min livsfilosofi har varit att kämpa med tro och hopp till sista stund. Att antikristliga tendenser och intriger är ett hot mot vårt land tror jag på.
Nu måste vi fram med de allra starkaste krafter, som vi har tillgång till i Kristus. Guds ord talar om hängivenhet, att komma i andehänryckning, att få en helig inspiration genom den Helige Ande – eller för att använda Bibelns eget uttryck – ”smörjelse i den Helige Ande”. Den profetiska hänryckningen är något av det allra starkaste vi kan uppleva, medan vi är i våra jordiska kroppar.

Detta skriver Kjell Sjöberg som inledning till sin bok HÄNFÖRELSE som kom ut 1984. Detta gäller i högsta grad år 2011 också. Låt oss se framåt med tillförsikt och en stark tro på Guds möjligheter att förändra detta lands prekära läge. Det beror på oss! Gud har redan gett oss möjligheterna i våra händer, ”inte ens dödsrikets portar skall bli församlingen övermäktig”. Vad är starkare än döden? Kan vi vinna över döden genom den Helige Andes kraft, kan vi vinna över allt annat också. Gud vill låta oss komma in den smörjelse som Kjell skriver om.

Inga kommentarer: