Summa sidvisningar

torsdag 5 januari 2012

Klä dig i brudekläder. Bröllopsfesten börjar snart.

Mitt förra blogginlägg handlade om att denna tid inte liknar andra tider. Det är den tid som en stor del av bibelns profetior handlar om. Gud har lagt ner "stor möda" att ge oss så många detaljer som möjligt. Dock är det på det viset att Gud har dolt mycket genom att skriva på ett språk som endast kan förstås av andliga människor, dock bara med den Helige Andes hjälp.
Många tror att alla pånyttfödda tillhör bruden, men bibeln säger inte så. De tio jungfrurna är brudens tärnor. De är inte bruden, men tillhör brudeskaran. Brudgummens vänner (Matt.9:25) är inte bruden, men de tillhör brudeskaran. Bruden är en alldeles egen entitet och har en alldeles egen identitet.
Jag har lärt känna en broder som heter David Eells och hans undervisning har jag tagit till mig. Hans studium av Skriften och hans inställning att inte ta allting som den kristna församlingen lär ut för givet har fört honom in på områden på Skriftens mark, som tidigare varit dolda, men som blivit uppenbarade för honom genom den Helige Andes hjälp. Allt han undervisar bevisar han med Skriftens ord. Bibeln är som ett stort pussel. Det som det handlar om för dig och mig är att pussla ihop alla bitarna så att en bild framträder, en bild som man kan förstå. David har under snart 40 års dagligt studium av Bibeln gett mig och alla som vill lyssna till hans undervisning en tydligare bild av den tid vi lever i och de händelser som vi ser tima runt omkring oss. 

I slutet av förra året blev David väckt av Herren mitt i natten och då här beskriver han den händelsen:
Herren väckte mig kl 2.00 på natten den 30 december 2011 och jag föll i trans. Han rörde vid min nacke och jag kände att en stark smörjelse kom in i mig. (Någonting liknande detta hände mig en gång tidigare när jag behövde extra styrka för att medverka i en konferens.) Han talade till mig om att dela med er hur viktigt det är att vi tar brudens klädedräkt på oss genom att vara lydiga Hans befallningar. Vi ska klä oss i brudekläderna inför den bröllopsfest som snart börjar.  Den kommer att pågå i sju dagar/år innan bruden hämtas av Brudgummen till Hans hem i himlen. Tiden att göra sig redo är snart till ända. Några har redan blivit avvisade; andra måste ta vissa steg för att inte bli förkastade, för att ligga helt i linje med den höga kallelse från Gud som det är att vara brud. Herren talade om enkla steg att ta för att bli redo, men att det fanns de som inte var villiga att ta dessa steg på grund av stolthet eller upproriskhet. Han talade om att bekänna allt mörker eller dolda synder så att de blev tillintetgjorda i ljuset. Vikten av att bekänna våra synder för varandra så att vi måtte bli helade och renade. Jak. 5:16; Joh. 3:19-21; 1 Joh. 1:7-10
Översatt från denna websida http://www.ubm1.org/_pf.php?page=empty-brast 

Upp. 22:10  Och han sade till mig: "Försegla inte profetians ord i denna bok. Ty tiden är nära.(11) Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig." (12) "Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. (13)  Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden. (14)  Saliga är de som tvättar sina kläder. De skall få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. 

Inga kommentarer: