Summa sidvisningar

onsdag 28 mars 2012

Fred på jorden? ? ? ?

Jag reagerade starkt på en artikel i tidningen DAGEN som handlar det s k fredsarbete som Sveriges Kristna Råd och Kristna Fredsrörelsen bedriver. Var någonstans i bibeln kan vi läsa om att Gud givit oss i uppdrag att arbeta för fred? Globalt sett? Herren har uppmanat oss sprida evangeliet om Jesus Kristus runt omkring på jorden. När detta har skett är det vår uppgift att hålla fred med alla så långt det på oss beror. Om alla på jorden skulle bli omvända och frälsta, så skulle  det bli fred. Detta är dock en utopi. Vi måste vänta på den freden tills efter det att Jesus kommit tillbaka och satt sina fötter på Oljeberget i Jerusalem. DÅ skall freden börja på jorden och den skall vara i tusen år. Jesus Kristus kommer då att regera på jorden tillsammans med de heliga.


Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.” Matteus 10:34
”Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.” Romarbrevet  12:18
”När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.” 1 Tess. 5:3
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och helige Andes namn.” Matteus 28:19
”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.” Jesaja 9:6

Dessa bibelord talar  om för oss att vårt uppdrag inte består i att åstadkomma fred mellan länder, utan att sprida evangeliet om Guds rike. När människorna omvänder sig från sina onda vägar och bekänner att Jesus Kristus är Herren, då kommer deras hjärtan att förvandlas eftersom de har blivit nya människor. MEN det kan innebära att det blir som Jesus säger att det blir strid i stället för fred, att ”en bror utlämnar sin bror till att dödas och en far sitt barn, och att barn sätter sig upp mot sina föräldrar och dödar dem.” Det är detta som är för handen i många muslimska och kommunistiska länder idag. Bara för att en familjemedlem har börjat tro på Jesus Kristus! De andemakter som behärskar de andra familjemedlemmarna kan inte tåla den Helige Ande som bor i den pånyttfödde kristne. Det är det svärd som Jesus sa att Han kom med.
Dessa bibelord talar också om för oss att det ligger på vår lott som kristna att hålla fred med alla människor, så långt det beror på oss. Blir alla människor pånyttfödda och döpta i den Helige Ande kommer friden och freden att komma till jorden. Att göra människor till lärjungar är vårt uppdrag. Då blir det fred på jorden. Att arbeta så att svetten dryper för att alla kärnvapen och andra vapen försvinner är ett mycket fåfängt uppdrag, som aldrig kommer att ge någon effekt. Det är inte vapnen som är problemet utan människans hjärta. Utan att det förändras kommer aldrig någon fred eller frid på jorden. Från hjärtat utgår nämligen ”onda tankar, otukt, tjuveri, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, övermod, oförsynt väsende.” Markus 7:21. Att åstadkomma en förändring i människans hjärta kan bara Jesus Kristus åstadkomma. Inga Fredsmäklare, Fredsinstitut, Inget Kristet Råd eller Kristen Fredsrörelse på jorden kan göra detta. De arbetar fåfängt i sin egen kraft och på eget initiativ. Guds uppdrag för oss kristna är att göra människor till Jesu Kristi lärjungar. När detta har skett, kommer freden till jorden.

I samma nummer av DAGEN publicerades också en välkänd symbol för fred.
  Denna symbol, som felaktigt används som fredssymbol, är egentligen en förvanskad dödssymbol!

       Också känd som Neros kors. Många människor är inte medvetna om denna symbols ursprung eller hur den blev symbolen för fred. Detta är Neros kors, ett brutet och upp- och nervänt kors inneslutet i en cirkel, som representerar Neros vision. Nero trodde att det skulle bli världsfred utan kristendomen. Tusentals kristna blev dödade som martyrer under Neros styre. Detta är vad "fredssymbolen" står för oavsett vad den betyder för dig.
     Den man som sedan "stal" denna ursprungliga symbol för Neros dödsregim var författaren Bertrand Russel. Påsken 1958 "skapade" han en symbol för "Nuclear Disarmament" (Desarmering av kärnvapen) vid en fredsmarsch i Aldermaston i England. Symbolen består av tre delar: Semafortecknen för bokstaven "N" och "D" = Nuclear Disarmament. Cirkeln betyder att det skulle gälla hela världen.
      Som synes har denna symbol en mycket mörk historia som egentligen också gör narr av Jesu korsfästelse. Det var säkert Neros tanke när han hittade på denna symbol.

Inga kommentarer: