Summa sidvisningar

tisdag 20 mars 2012

Eisteins bibel - dikter på insidan pärmen

"Jag är med dig livet igenom"med Frank Ådahl får bilda en ingress till den fortsättning av publicering av de dikter som min mamma skrev för att lindra smärtan i sorgens djupa mörker.
Sorgen, skilsmässan från dem man älskar, var och är och kommer alltid att förbli en del av det lidande som vi som människor utsätts för i denna värld. Om du tror på en allsmäktig, allvetande och överallt närvarande Gud, så sker ingenting av en slump. Det är människan utan Gud som tror på slumpen eller ödet eller turen. Det finns ingenting sådant i Guds värld. Allting vet Han - i förväg. Han lever i historien, i nuet och i framtiden - samtidigt. För Honom finns ingen tid eller rum. Gud är obunden till tid och rum. Därför visste Han redan innan världens grund att just du skulle motta Jesus som din Frälsare (Ef.1:4) O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Huru outgrundliga äro icke hans domar, och huru outrannsakliga hans vägar!  (Rom.11:33)

Ytterligare små dikter nerskrivna av min mamma Gunhild på insidan av min pappas bibel.

Det finns ett djup dit stormen ej når - i andarnas rike
där brusande längtan till vila går - en ro utan like.
Där tröttat hjärta finner sin hamn
en öppen blödande frälsarfamn.
Det djupet drager med mäktiga band de hjärtan som lida.
Det viskar om ro, det bjuder frid
när vågorna gå i livets strid.
Skriven av Anna Ölander

-----------------------------------------------------------
Jag har vandrat en mil med glädjen
under livligt samtal färden gick
men visare blev jag dock icke
av allt vad jag höra fick.

Jag har vandrat en mil med sorgen
och inte ett ord blev sagt
men o, hur mycket jag undfick
av visdom, av nåd och makt.
------------------------------------------------------------
Den 30/3 1951
Och skyms för mig i natten 
din fadershand
Du över mörka vatten
mig för till strand. 
Så tag då mina händer
Och led Du mig
Tills jag i ljusets länder 
Får skåda Dig.
---------------------------------------------------------
Det är livets stora, rika lycka
att få lägga allt i Herrens hand
sig och sitt, med allt som fröjdar.
Hjärtat, allt som trycker här i dödens land.
Det ger himmelsk ro åt tröttat sinne,
redan innan kampen nått sitt slut,
att få lägga allt det tunga, svåra
i sin Faders hand och vila ut.

Inga kommentarer: