Summa sidvisningar

fredag 9 mars 2012

LAGOM

Vi vill ha det så tillrättalagt, så prydligt, så lagom i våra församlingar att tungotal tystas. inga budskap bärs fram genom dem som har profetisk gåva. Vi vill inte stöta oss med någon som till äventyrs kommer på besök på något möte. Vi vill ha sökarvänliga gudstjänster som inte förnärmar någon. Budskapet från predikstolen skall vara så anpassat att ingen tar anstöt utan känner sig hemma. Man är ute efter kvantitet i stället för kvalitet. Man har konserter eller musikaler som tillfredsställer känslorna. "Hela kyrkan var full av människor när vi hade vår konsert", säger man stolt. Om inte ett enda ord av evangelium har sagts vid sammankomsten, vad har den då för nytta? 


Det ska vara så LAGOM så att ingen känner sig utpekad. 
En dikt av Nils Bolander beskriver denna Lagom-farsot, som vi också skulle kunna kalla för  LJUMHET.


Lagom


EN GRÅ LITEN FÅGEL BRAST UT I ETT HEJDLÖST JUBEL,
VILD AV LYCKA ÖVER ATT LEVA UNDER EN ÖPPEN HIMMEL,
OCH FÄRGADE SKYN MED EN BLODRÖD, PÄRLANDE DRILL.
DÅ SPÄNDE DEN FÖRNUMSTIGE OCH ORDENSPRYDDE DOMHERREN,
EN AV DE ADERTON I FÅGLARNAS AKADEMI, UT SITT BUKIGA BRÖST
OCH DEKRETERADE: SÅ FÅR DET INTE SJUNGAS!
STÄM NED TONEN! INGA VÅLDSAMHETER!
LUGN, BEHÄRSKNING, LAGOM.


ETT ENSAMT LITET LJUS FLAMMADE I EN FARLIG LÅGA,
HETT AV IVER ATT BRINNA NED I HANS TJÄNST SOM TÄNDE DET.
DÅ KOM MANNEN MED LJUSSAXEN, DEN ALLESTÄDES NÄRVARANDE ELDDÄMPAREN,
HAN SOM INTE KAN LIDA EN LÅGA PÅ EGEN HAND, ETT OBÄNDIGT SKEN.
ETT ENSAMT LJUS HAR VÅGAT BRINNA FÖR VÅLDSAMT.
DET MÅSTE TUKTAS. INGEN ORO I LJUSRADERNA!
OBSERVERA! LAGSTADGAD TVÅ CENTIMETERS LÅGA!
LUGN, BEHÄRSKNING, LAGOM.


SLÅ VAKT KRING DIN VÄRDIGA SÅNGSKOLA
OCH TÄND DIN ÖMKLIGA SPARLÅGA HERR LAGOM!
VRID DIN OMHULDADE, TEMPERERADE HUSBEHOVSVÄRME
      - RUMSTEMPERATUR ADERTON GRADER CELSIUS ENLIGT KONTRAKT -
OCH SKÖT SAMVETSGRANT DIN LJUSSNOPPARSYSSLA!
DU SKALL FÅ EN HEDERLIG BEGRAVNING,
OCH PÅ DIN GRAVSTEN SKALL HUGGAS IN I KALL GRANIT:
HÄR HVILAR RIDDAREN AF "Å ENA SIDAN MEN å ANDRA SIDAN"
NÄR HAN LEFDE, LEFDE HAN ALDRIG.


Jag är hellre tillsammans med en enda tänd, andesmord person än en hel församling med ljumma profetvägrande medlemmar. Jag vill bli korrigerad. Jag vill höra vad Anden säger till församlingen och till mig. Jag är så innerligt trött på förkunnare och andra kristna som inte vill förändras, som inte vill ha en förändring, utan som är nöjda med status quo. 
Det är din och min uppgift att se till att en förändring sker. GUD VILL DET!!

Inga kommentarer: