Summa sidvisningar

söndag 5 augusti 2012

Ytterligare ett sjutal från GT som förebildar vedermödan och när Jesu tillkommelse skall ske

Jag har tagit upp hur det gick till vid ett judiskt bröllop, att man hade en bröllopsfest på sju dagar innan själva bröllopet skedde. Det berättas om detta i samband med Simsons och Jakobs bröllop.
Ett annat sjutal=shebua möter vi när Josua tillsammans med folket skulle inta Jeriko. Där finns också den sista basunen med.
       Josua som är hebreiska för Jesus, förde de heliga från öknen, som representerar slutet på vedermödan. Här kom Israeliterna till staden Jeriko. Precis som himlen var det ett ointagligt fort för människor att inta. Detta var den första staden  i Löfteslandet och det representerar det Nya Jerusalem. De gick runt staden ”sju gånger”. ”Tider” (Eng. times, två betydelser =gånger=tider) används för att beskriva vedermödans år (Upp 12:14, 6) ”en tid,(ett år) tider (två år) och en halv tid (ett halvt år)”, och det är detsamma som ”ettusen tvåhundrasextio dagar” eller 3½ år.
                När de gick runt staden ”sju gånger (tider),” blåste de ”sju basuner” som representerar de sju basunerna under de sju årens vedermöda. De heliga gav upp ett ”härskri” och de murar som skilde dem från det Nya Jerusalem föll. Murarnas fall representerar köttets ’fall’ de heliga tar emot de nya kropparna och ”går upp” till det Nya Jerusalem. Här är det: (Jos. 6:4) Sju präster skall bära sju basuner gjorda av bagghorn framför arken (innan Herren kommer). På sjunde dagen (sjunde årtusendet) skall ni tåga omkring staden sju gånger, och prästerna skall blåsa i hornen (vedermödans sju basuner). (5) När de blåser i baggens horn med utdragen ton (den sista basunen) och ni hör ljudet från hornet, skall allt folket ge upp ett kraftigt härskri. Då skall stadsmuren störta samman och folket skall dra in över den, var och en rakt fram." (De heliga rycks bort från jorden). 
Jesus tar upp en händelse i sitt eskatologiska tal i Matteus 24 från Gamla Testamentet. I vers 37 läser vi:Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 
Jesus tar upp Noas dagar som ett exempel på hur det skall vara innan Jesus  kommer tillbaka. (Matteus 24, Lukas 17).
Jag tror vi kan få reda på mycket mer än det vi brukar läsa in i hur det var under Noas dagar. Vi kan läsa om detta i 1 Mosebokens kap. 7:1: HERREN sade till Noa: "Gå in i arken med hela din familj. Dig har jag nämligen funnit rättfärdig inför mig i detta släkte........ (plus alla arter av djuren)......Ty om sju dagar skall jag låta det regna på jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag skall utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort."
Noa visste när Herren skulle komma till honom sju dagar innan floden. Han gavs ett tecken att tolka på sin tid. Somliga kommer att ha invändningar mot vad Jesus säger i (Matt 24:36.) Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Verbet står i tidsformen ”vet” och det är nutid och inte framtid! Detta handlade om Jesu tid och inte vår tid. Jesus ger oss en klar hänvisning, så att vi skulle kunna veta när Han skulle komma i våra dagar. (37) Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. Noas dagar nämns bara i 1 Moseboken 7.  
(1 Mos.7:4) Ty om sju dagar skall jag låta det regna på jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag skall utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort.” 
(10) Och efter de sju dagarna kom flodens vatten över jorden.
Gud sa att ”efter sju dagar” skulle floden komma och då skulle arken naturligtvis lyftas upp. Uppenbarligen kommer de som finns i Kristi ark att bli uppryckta ”efter sju dagar”. Dessa sju dagar representerar sju år av vedermöda, som vi kan se på många andra platser.           

Inga kommentarer: