Summa sidvisningar

lördag 4 augusti 2012

Dolda sanningar - ända tills nu!!

Den kronologiska ordningen i det händelseförlopp som bibeln mejslar fram i slutet av nådens tidsålder är inte helt lätt och på grund av detta har många tagit och tar fel. Gud har med avsikt dolt mycket av det Han vill säga ända till slutet av de 6000 år som skapelsen på jorden har funnits till. Ja, faktum är att Gud dröjde ända till morgonen den sjunde dagen innan Han började avslöja för sina barn vad som är i görningen och vad som kommer att hända de närmaste åren. Jag har fog att säga detta eftersom Gud säger detta till Daniel (Dan-12:9) "Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid."  Och där är vi nu!
Var kommer talet om att skapelsens ålder skulle vara 6000 år ifrån, som jag skriver om här ovan? Jo, Petrus skriver (2 Petr. 3:8) Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. De tidiga kyrkofäderna Barnabas, Ireaneus, Polycarpus, Hippolytus, Cyprianus, Lactantius, Methodius, Justinus Martyren trodde att en dag = tusen år och att efter sex tusenårsdagar så skulle änden komma. Varför just sex dagar=6000 år? Jo, naturligtvis för att skapelseakten varade just sex dagar. Vi måste dock vara på det klara med att skapelsen inte fullbordades förrän på morgonen den sjunde dagen. Vi kan läsa detta i 1 Mos. 1:31;2:1-2, Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. 
Vi befinner oss alltså just nu på den sjunde dagens morgon, alltså i det sjunde årtusendets början. Ytterligare några år kommer att gå av detta årtusende innan den stora sabbaten börjar, dvs innan tusenårsriket tar sin början.

Inga kommentarer: