Summa sidvisningar

torsdag 2 augusti 2012

Vedermödan = Bröllopsfesten


I min förra blogg konstaterade vi genom ett par bibelställen (det finns många fler) att det finns bara en uppståndelse från de döda för de rättfärdiga och det är när den sista, dvs den sjunde basunen ljuder. Då kommer Jesus tillbaka till jorden för att hämta brudeskaran. Den stora frågan är när detta ska ske. Det finns olika tolkningar av när denna händelse ska äga rum och jag vill försöka att med Guds Ords hjälp visa när detta inträffar.
Ett bibelord som stärker att församlingen måste gå igenom den tid som bibeln kallar för vedermödan kan vi hitta i Upp. 20:4 ”Och jag såg troner och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i tusen år.
Hur kan Jesus komma tillbaka innan eller mitt i vedermödan när alla dessa som halshuggits för Jesu skull återuppstått efter vedermödans slut – när tusenårsriket börjar?
Om sanningen skall fram kommer församlingen att vara med under hela tiden vedermödan varar – alla de sju åren. Som bevis för detta vill jag ge flera exempel från gamla testamentet. Visste du att Gud lät skriva GT:s böcker för oss som lever nu? Det står nämligen så i 1 Kor.10:11 ”Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.”
Ser du vad det står? Det som hände Israel skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss!!
Fantastiskt! Denna tid måste verkligen vara oerhört viktig i Guds ögon! Ja, jag skulle vilja påstå att de sista åtta åren är absolut de viktigaste i hela mänsklighetens historia.
Jag har kallat detta blogginlägg för Vedermödan = Bröllopsfesten och det är ett av de exempel som vi har i GT och som fortsätter även under NT. Ett bröllop i Israel var en mycket speciell tilldragelse och Jesus använder denna förebild för att beskriva Hans speciella förhållande till sin församling.
Själva bröllopsaktiviteterna börjar med en sju dagars bröllopsfest och den äger rum på en plats där bruden bor. Efter dessa sju dagar är det dags för Guds folk, brudeskaran, att gå till brudgummens hem. Jakob tjänade i sju år för Lea och sju år för Rakel och han hade en bröllopsfest i sju dagar för var och en av dem (1 Mos. 29:18-28). Dessa sju dagar representerar de sista sju åren dvs. vedermödan. Simson höll en sju dagars bröllopsfest för sin trolovade, men lämnade henne utan att ta henne med sig på den sjunde dagen, så hon gavs till en annan man precis som skökan i våra dagar. (Dom.14: 12-15:2) Jesus kommer att ha en fest med Sin brud i sju dagar/år och efter dessa sju år kommer hon att bli eskorterad av jungfrurna till brudgummens hem i himlen, där hon lagligen kommer att bli Hans.
Denna hebreiska sed finns beskriven i ”The Zondervan Pictoral Encyclopedia of the Bible”, utgiven 1976, på sidan 97 under rubriken ”Giftermål”.
Brudgummen var kung för en vecka. Under hela veckan bar majestäterna sina festkläder, arbetade inte, och såg mer eller mindre hela tiden på spelen – utom när drottningen då och då förenades med någon i en dans. I sällskap med sina vänner med tamburiner i sina händer och med ett band, gick de till brudens hem där bröllopsfestligheterna började. Bruden pryddes med vackra kläder och utsmyckades med juveler och bar vanligtvis en slöja som hon inte tog av förrän hon kom in i brudkammaren. Eskorterad av sina följeslagare (jungfrurna, tärnorna), leddes bruden till brudgummens hem. Bröllopsfesten varade alltså en vecka eller sju dagar. Bröllopsfesten mellan Jesus och Hans brud kommer likaledes att vara under en årsvecka=sju år. Det handlar alltså om en fest för Guds folk under sju år. Guds vredesdag kommer inte förrän efter Jesus hämtat hem bruden. Jag återkommer med fler exempel från GT som beskriver att dessa sju år verkligen beskriver en mycket speciell tid för Guds församling och kommer även att ta upp det sista året innan tusenårsriket börjar, dvs Guds vredesdag.

Inga kommentarer: