Summa sidvisningar

måndag 30 juli 2012

LEFT BEHIND - LÄMNAD KVAR Jesu tillkommelse del 2


”I en förvandling underbar, i en förvandling underbar
Basunen man hör, de döda står upp
I en förvandling underbar.”
sjunger vi I Fanny Crosbys vackra sång om Jesu tillkommelse.
Men därefter blir det ingen mer uppståndelse från de döda för de rättfärdiga. Alla som inte dött i Kristus kommer att uppstå efter tusenårsriket Upp. 20
Det är många kristna som läst en serie böcker som heter LEFT BEHIND, på svenska Lämnad kvar, en hel serie av eskatologiska böcker som beskriver ändetiden. Om nu bibeln är sann och Paulus var inspirerad av den Helige Ande när han skrev sina brev, vilket jag tror,  så är min slutsats att dessa böcker väcker ett hopp hos människor som inte alls stämmer överens med Ordet. Den första boken beskriver hur Jesus kommer tillbaka, hur en flygkapten som inte är frälst ’förlorar’ sin hustru och sin son genom att Jesus tar hem dem till himlen – tillsammans med miljontals andra över hela världen. Även pastorn i församlingen blir lämnad kvar. En ny församling bildas med pastorn som ledare. Människor omvänder sig och böckerna i Left Behind-serien ger en bild av att det finns en möjlighet att bli frälst efter det att Jesus kommit tillbaka, vilket inte Bibeln lär. Detta är enbart ett önsketänkande och är inte förenat med verkligheten.
Matt. 25:1-13  Då skall himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen.  Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga.
De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig.
De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor.
Då nu brudgummen dröjde, blev de alla sömniga och somnade.
Vid midnatt hördes ett rop: Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom.
Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor.
De oförståndiga sade till de förståndiga: Ge oss av er olja! Våra lampor slockna ocr.
De förståndiga svarade: Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp.
Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen. Och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes.
 Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: Herre, Herre, öppna för oss!
 Men han svarade: Amen säger jag er: Jag känner er inte.
Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.
Det ges inget utrymme för frälsning efter det att Jesus hämtat brudeskaran – bruden, brudens tärnor och brudgummens vänner.
Tim LaHaye är den eskatologiskt sakkunnige och Jerry B. Jenkins är författaren till dessa böcker. De kommer en gång att stå till svars inför Gud för att ha vilsefört många människor till att tro att det finns frälsning efter Jesu tillkommelse.
Omvänd dig från dina synder och be om syndernas förlåtelse nu. Jag vet att det ännu återstår en tid innan Jesus kommer tillbaka, vilket jag ska skriva om nästa gång. Men skulle du dö idag och inte är född på nytt, så kommer din synd att hindra dig från att komma in i himlen. 
Avslutningsvis kan sägas att själva titeln på bokserien - LEFT BEHIND - inte är fel, utan det är tidsperspektivet. Det är skillnad på tid och evighet.

1 kommentar:

Tony Malmqvist sa...

Jesu tillkommelse är inget som på nåt sätt talas om som om det vore nåt oviktigt i NYa Testamentet. Därför är det ett kraftigt underkännande betyg till dagens västerländska kyrka, man undanhåller en sanning i en tid när vi ser de profetiska ordet gå i uppfyllelse mitt framför våra ögon. Jag ser inte att kristenheten i det här landet ens är värd epitetet, ljummen. Nej, det är kallt