Summa sidvisningar

måndag 30 juli 2012

Sanningen om Jesu tillkommelse DEL 1


I tidigare blogginlägg har jag lagt grunden för det synsätt vi måste ha när vi närmar oss de begrepp som Guds Ord tar upp. Alltsedan barnsben har vi hört att Jesus kan komma tillbaka när som helst. Detta synsätt har vi fått med oss från modersmjölken. Tyvärr användes detta som en skrämselpropaganda under min tonårstid: ”Du är väl redo så att du får följa med när Jesus kommer. Du vet Han kan komma när som helst. Och har du inte dina synder förlåtna hamnar du i helvetet.” Detta talesätt gav ju inte upphov till någon glädje över att Jesus skulle komma tillbaka, utan blev ett tvångsredskap till omvändelse. Dessutom – vilket jag nu vet – var den synen helt felaktig. Jesus kan inte komma tillbaka ännu – en hel rad kriterier och händelseförlopp måste vara uppfyllda först innan Jesus kan komma tillbaka, den slutsatsen har jag dragit när jag har begrundat vad Ordet säger.
Så följ nu med på en spännande resa i Ordets värld, där den Helige Ande vill leda in i sanningen om Jesu tillkommelse.
På 1800-talet etableras det synsätt som ännu är förhärskande i stora delar av kristenheten och det var närmast en evangelist vid namn Darby som gav näring åt detta synsätt. När då Darby kom förkunnade han att inga uträkningar när Jesus kommer tillbaka behövs. Församlingens uppryckande kan ske när som helst, och Darby sa också att denna återkomst var osynlig för världen. Denna tolkning mottogs väl av dåtidens kristenhet. ”Herren skulle rädda oss undan den ”kommande vreden”, sa man. Jag vill hävda att denna tolkning av Skriften är helt felaktig och det vill jag visa med hjälp av Ordet självt. Jag vill i denna första artikel om Jesus tillkommelse (grek: parousia) visa NÄR detta kommer att ske, vilka olika orsakssammanhang som MÅSTE uppfyllas först. Dock blir det flera blogginlägg med detta tema.
 De flesta håller med om att uppryckandet och uppståndelsen sker ”tillsammans”. (1 Tess 4:16-17) Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. (17) Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. (1 Kor. 15:51-52)  Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, (dö) men vi skall alla förvandlas, (52) i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.
Alla döda och alla levande i Kristus kommer att bli förvandlade vid ett och samma tillfälle. Därför är det viktigt att vi inser att om vi kan bevisa när uppståndelsen sker, så kan vi också veta när Jesu tillkommelse sker.

(1 Kor 15:22-23) Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. (23) Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Efter Kristi uppståndelse finns bara en uppståndelse ytterligare för dem som tillhör honom, ”de som tillhör honom vid hans ankomst”. Naturligtvis så talar detta bara om den permanenta uppståndelsen till den himmelska kroppen. Eftersom vi kan se att det bara finns en uppståndelse till och ett uppryckande, måste dessa skeenden äga rum alldeles i slutet eller så är det så att alla som blir frälsta inte kan bli uppståndna. (24) Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. (25) Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. (26) Som den siste fienden berövas döden all makt, (27) ty allt har han lagt under hans fötter. Den sista fienden som skall besegras är döden. Uppståndelsen och uppryckandet, som besegrar döden, är i slutet när Gud besegrar allt upproriskt välde över och i Sitt folk. 
Vi kan konstatera att när Jesus har kommit tillbaka, så har de i Kristus döda uppstått och att det då inte finns någon mer uppståndelse för de rättfärdiga. Punkt slut!!


Inga kommentarer: