Summa sidvisningar

onsdag 25 juli 2012

NYCKLAR


Vad har då talet om det dolda mannat, som jag skrev om i min förra blogg, att gör med sanningen?  Allting skulle jag vilja säga.  Guds Ord är sanning och för att komma åt den innersta kärnan i Guds Ord behövs det nycklar och de finns i Ordet. Guds Ord i sig självt är ’dött’.  Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv. 2 Kor. 3:6 En sädescell i sig själv är ’död’, den åstadkommer inget nytt liv i sig själv. För att ett  nytt liv ska bli till fordras det också en äggcell. När de två smälter samman eller när en befruktning sker, blir det början till ett nytt liv. Ordet och den Helige Ande tillsammans bildar nytt liv. Detta är ju självklarheter, men i detta sammanhang, när vi talar om sanningen, är det nödvändigt att ta upp dessa saker för att se vilka nycklar Gud redan har lagt i våra händer. Ett samarbete med den Helige Ande är alltså en oerhört viktig nyckel och ett måste för att vi ska kunna komma åt det dolda mannat.

En annan viktig förståelse som vi måste ha är att Ordet i sin ursprungliga skrivning är 100 % tillförlitligt. Jesus säger: Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Sannerligen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en enda prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Matt. 5:17,18. Detta måste vi ha som en av nycklarna till att förstå det dolda mannat som aposteln Johannes skriver om i Uppenbarelseboken. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat.  Upp 2:17.

Ytterligare en nyckel finner vi i följande textsammanhang: Det som hände dem  (Israel) tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.   1 Kor.10:11. Alla händelser, personer i Gamla Testamentet är exempel som Anden måste tolka och avslöja dess betydelse för oss så att vi kan förstå dess andliga betydelse. GT  är därför en oerhört viktig nyckel till att förstå ändetiden.  Man skulle kunna säga att det gamla testamentet är ett preludium till det crescendo som vi är på väg in i. Ändetiden måste ju vara mycket viktig i Guds ögon eftersom i stort sett hela Uppenbarelseboken handlar om den. Dessutom finns det oerhört många bibelord både i gamla och nya testamentet som handlar om just den tid vi lever i men ännu mera om den tid som snart kommer.
Jesus använde sig bara av liknelser när han talade med människorna. Sanningen bakom liknelserna är bara till för dem som är hans lärjungar Då sade han till dem: ”Ni har fått del av Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser, för att de skall se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse. Mark.4:11, 12
Jag prisar dig Fader, du himlens och jordens Herre, för att du dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Luk. 10:21

Nu är det säkert en del av er som läser som tycker att alla dessa bakgrundsfakta är helt onödiga. Det går väl att komma fram till sanningen ändå.........
Absolut inte! Det stora felet med det samhälle som vi lever i idag är att man rättar sig efter den vind som blåser, men det kan vi som är  pånyttfödda människor inte göra. Vi måste stå på Ordet och veta hur vi ska få reda på Guds hemligheter. För en stor del av oss troende är sanningen om ändetiden fortfarande dold.  Vi ska med hjälp av de nycklar jag beskrivit ovan tränga in i det område som hitintills varit dolt för många. Dan 12:9  Då sade han: "Gå, Daniel, för dessa ord skall förbli gömda och förseglade till ändens tid. 

Där är vi nu! Media/Världen har ingen aning om vad som är i görningen. De förstår inte att allt det som händer redan är planerat av den suveräne, allsmäktige Guden. Vi har den stora underbara fördelen att Gud är vår Far och Jesus, Gud Son, är vår vän och broder. Han kommer att visa oss med Ordets och den Helige Andes hjälp vad som sker och vad som kommer att ske.

Inga kommentarer: