Summa sidvisningar

tisdag 24 juli 2012

Det dolda mannat

Det finns sanningar som är dolda för det fysiska ögat, men som har funnits i Skriften alltsedan den skrevs. Det är inte genom mänsklig vishet som detta andliga, dolda bröd bildligt talat blir ätbart, utan genom att den Helige Ande upplyser våra andliga ögon så att vi kan se. Guds församling har försökt att tyda mycket av det som står i profetiorna under hela dess varande, men det är inte förrän nu så dessa profetior är på väg att uppfyllas som Gud översätter Skriften till ett förståeligt språk.
Trots att vi har den Helige Ande till hjälp i vårt utforskande av Guds Ord är det dock många som fortfarande far vilse. Det är dock viktigt att allt nytt som vi ser är bevisat sant genom Ordet.
Det som är dolt finns ju. Men det fordras uppenbarelse för att man ska kunna se det. Eller om man tar en annan bild.
Om man vill in i ett låst utrymme, måste man ha en nyckel. Om det som finns på andra sidan dörren är mycket värdefullt, behövs det kanske flera nycklar och dessutom koder för att man ska kunna komma åt det värdefulla.
Man kan ju undra varför Gud 'släpper' på dessa rikedomar nu, men jag tror det har sin förklaring. Guds församling är just nu i denna tid i behov av att få reda på det som Gud dolt under tusentals år just för att att församlingen BEHÖVER dem. Nycklarna och rikedomarna har ju funnits hela tiden men först nu släpper Gud lös hela sitt rådslut.
Jag kan lova att ni har en spännande läsning framför er, om ni är intresserade av vad som ska ske den närmaste framtiden.

Inga kommentarer: