Summa sidvisningar

onsdag 1 september 2021

 

SJUKVÅRD. Två svenska läkare bakom initiativet Bota Sverige genomförde den 23 juni 2021 kl 12:00 en presskonferens nära Folkhälsomyndigheten i Stockholm. Initiativet kan liknas vid Sveriges svar på America’s Frontline Doctors som fått stor uppmärksamhet i USA. Målsättningen är att väcka en debatt kring en rad ovetenskapligheter i hanteringen av Covid-19-krisen i Sverige.

Läkarna är Hanna Åsberg, leg läk och specialist i allmänmedicin samt Glenn Dormer, leg läk.

 

Läkarna slår fast följande 14 punkter i sitt öppna brev och NewsVoice kommenterar:

1.       Det finns ingen signifikant ökning av de totala dödstalen under 2020 jämfört med de senaste 20 åren i Sverige. Kommentar: Dödligheten i Covid-19 har kraftigt överdrivits.

2.      2009 ändrade WHO definitionen av begreppet pandemi från att vara baserat på dödsfall till att istället baseras på smittfall. Kommentar: Det betyder att Covid-19-pandemin egentligen inte är en pandemi.

3.      Under vinterhalvåret 2020-2021 har Folkhälsomyndigheten rapporterat nästan noll fall av influensa. Kommentar: Istället har dessa fall flyttats till kategorin Covid-19.

4.      PCR-tester som körs i 35 cykler eller fler ger 97% falskt positiva svar. I Sverige körs 45-50 cykler. Kommentar: antalet smittfall har kraftigt överdrivits för att elda på pandeminarrativet.

5.      Munskydd begränsar inte spridning av luftvägsvirus istället ökar de risken för bakteriella luftvägsinfektioner. Kommentar: friska människor som bär munskydd riskerar att bli sjuka.

6.      Det finns ett tydligt samband mellan D-vitaminbrist och risk för sjukhusvård och dödsfall vid Covid-19. Kommentar: svensk sjukvård är ointresserad av att stärka immunförsvaret med närings- och vitamintillskott.

7.      Läkemedlet Ivermectin fungerar för att förebygga och behandla Covid-19, men svenska läkare får inte skriva ut det.

8.      Hydroxiklorokin, zink och Azithromycin är en effektiv kombinationsbehandling för Covid-19. Kommentar: dessa läkemedel stoppas över hela världen.

9.      Nedstängningar (lockdown) har inget vetenskapligt stöd för att förebygga smittspridning av Covid-19. Tvärtom orsakar nedstängningar ekonomisk skada och ökad psykisk ohälsa samt fördröjd diagnostik av cancer och hjärt-kärl sjukdomar.

10.  För övrigt friska barn dör inte av Covid-19. Det finns ingen anledning att utsätta barn för en experimentell injektion.

11.    Covidinjektionen är en genterapeutisk injektion och inte ett vaccin i traditionell mening. Individen kan fortfarande bli smittad.

12.   Vanligtvis tar det mellan 5-15 år att utveckla ett vaccin. Sedan februari 2021 har det observerats en ökning av antalet covidfall samtidigt som folk har fått covidinjektionerna.

13.   Vi befinner oss nu i en kombinerad fas 3 och fas 4-studie i en läkemedelsprövning utan ett informerat samtycke från individen, vilket strider mot Nürnbergkommissionen.

14.  Vaccinationspass kommer att leda till ett apartheid-system och ytterligare minskad individuell frihet. Kommentar: läs mer om skräckexemplet Israel.

 

“Vi [läkare] ska alltid försöka bota patienten. När vi inte kan bota, ska vi lindra. När vi inte kan lindra så ska vi trösta och framför allt får vi inte skada patienten. Bota Sverige kräver att covidinjektionerna upphör omgående i alla åldersgrupper” – Hanna Åsberg, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin och Glenn Dormer, legitimerad läkare

De två läkarna har även för avsikt att skicka in ett längre brev till Folkhälsomyndigheten och alla sjukvårdsregioner i Sverige kompletterat med vetenskapliga referenser.

Se även deras sajt: BotaSverige.se

Text: Torbjörn Sassersson

söndag 19 juni 2016

TOMORROWLAND -ett satans påhitt

Tomorrowland
(Morgondagens land)
från en förbönsorganisation i USA 28 maj 2016
Shabbat shalom till er alla!
Jag skulle kunna dela en mängd behov och utmaningar med er som just nu möter Israel … politiska utmaningar, utmaningar som rör säkerheten, ekonomin, diplomatin, etc. Men Herren vill göra mig uppmärksam på och agera på de stora andliga hot som knackar på Israels dörr … och som har fått ett entusiastiskt välkommen av de israeler som är totalt blinda för realiteterna som detta hot innebär. Genom att dela detta sätter jag mig själv i målsiktet för en del ockulta organisationer och makter på hög nivå.
I vilket fall som helst så måste Messias Kropp resa sig för andlig krigföring mot den agenda som hittills har befunnit sig under radarn, men som nu kommer som en ström av dödlig lava mot YHVH:s folk. Då du får förståelse för detta specifika hot, kommer du att se att Israel är Satans eftersträvade mål i den här agendan, men även att denna sataniska strategi samtidigt skapar ett spindelnät för att fånga in varje nation och alla folk.
Den varning jag riktar till er alla rör sig omkring ett event som kallas Tomorrowland. Tomorrowland är en jättestor elektronisk musikfestival som började i Belgien 2005. Den startade som en ganska liten festival men växte kvickt i popularitet till att inkludera tusentals deltagare. Unga människor från hela världen kommer nu till detta event. 400,000 deltog förra året under det tre dagar långa eventet i juli. I år förväntas det bli ännu större.
Förra årets 400,000 pass till Full Madness (Full galenskap) var slutsålda på 40 minuter, utan någon skyltad eller organiserad annonsering. Det var nog med ett budskap från mun till mun för att fylla eventet till randen. Tjugofem flyglinjer arrangerade specialflyg för att föra deltagarna från hela världen till och från eventet. 2013 arrangerade Bryssels flygbolag ett specialpaket med flyg för dem som kom till eventet från mer än 67 städer runt om i världen. 214 olika nationaliteter representerades vid eventet. Förra året deltog 400 diskjockeys för att skapa en själsintagande miljö och ett konstant flöde av elektronisk stimulering. Tomorrowland drar till sig deltagare för att bli ”One Worlders” (envärlds-medlemmar) som kommer att enas under en enda global ledare. Detta event är ingen liten grej.
Under de senaste åren har Tomorrowland-festivalen sträckt sig vidare för att inkludera satellitsajter runt om i världen. Förra året länkades eventet i Belgien upp med en Tomorrowland-sajt i Mumbai, en i Mexico City och en i San Paulo, Brasilien. I september 2013 kom den första amerikanska versionen med namnet TomorrowlandWorld, som hölls i Bouckaert Farm i Chattahoochee Hills, Georgia … 48 km (30 miles) sydväst om Atlanta. 2014 deltog 160,000 personer i det eventet. Det rapporterades att TomorrowlandWorlds event i Atlanta 2015 drabbades av kraftfulla regnoväder vilket sköljde bort sista dagen. Prisa Herren!
Innan jag berättar om planerna för juli i år, låt mig ge er mer info om det specifika när det gäller innehåll och mål, för detta demoniska initiativ.
En del f.d. hippies kanske undrar om det här bara är ett tillfälle att ha trevligt … en samling vänner som tänker fira en bekymmerlös sommar med massor av musik (något liknande Woodstock i New York 1969). NEJ, DET ÄR DET INTE! Organisatörerna för detta event arbetar enligt ett mycket medvetet program för att fånga deltagarnas hjärtan och sinnen. Det är till sin kärna en djärv satsning av den globala eliten och av ockulta makter, för att förföra folk i världen in i en position av totalt uppror mot YHVH, medan man öppnar helvetets portar för att inbjuda dess krafter att bosätta sig på jorden. Det huvudsakliga temat för denna agenda är ENHET.
På stora Tomorrowlands scen figurerar en långsamt spinnande kopia av CERN:s partikelacceleratoranläggning. Tror du att det finns en chans till hypnos eller mind control här? På scenen finns även en jättestor spegel där den digitalt skapade bilden av gudinnan Kali syns och talar till skarorna. Dessa budskap uttalades förföriskt ut över massorna av ivriga deltagare. Med helikoptrar flygande över arenan och med fyrar utrustade med färgade ljuskaskader tvärs över natthimlen, sa en mörk, kraftig manlig röst: 
"Tomorrows (morgondagens) folk, då ett nytt kapitel öppnas kommer ni att få höra talas om en man som kände till universums mysterier inifrån. På grund av hans vision fullbordades ett storartat verk (CERN). Med dess heliga nyckel kan maskinen fortsatt utforma unika erfarenheter. Mänskligheten kan födas på nytt. Hjärtslagen hos den här maskinen kan kännas av er alla." (DETTA UTTALADES MEDAN BILDEN AV CERN-MASKINEN VRED SIG INFÖR MASSORNA.)
Då spegeln lystes upp och Kalis ansikte visades, sa en mjuk, förförisk, fascinerande kvinnlig röst:
"Det finns så mycket som kan komma emellan folk. Detta kan helas genom uttryck av ren enhet. Håll upp era armband så att vi kan se denna illumination (be-/upplysning) tillsammans." 
(KOM IHÅG ATT DETTA VAR ETT FÖRFÖRISKT TAL AV ETT DIGITALT PROJICERAT ANSIKTE AV KALI, SOM VISADES I EN SPEGEL. KALI ÄR HINDUGUDINNAN FÖR DÖD OCH FÖRSTÖRELSE. Hon är den kosmiska guden Shivas hustru, odjurens herre, herre över den kosmiska dansen, Förstöraren. En staty av Shiva står utanför CERN:s huvudkontor. Ser ni kopplingen?)
Enkelt uttryckt så är Tomorrowland en organiserad ansträngning av jordens folk för att kalla till sig antikrist … även att svära trohet till Lucifer (Ljusets ängel … den Illuminerade), i egen hög person.Tänk på vad den manliga rösten sa: 
"Du kommer att få höra om en man, som kände till universums mysterier inifrån"
Lucifer, den nedkastade ärkeängeln som kom inifrån himlen … han som en gång vandrade bland de heliga stenarna i Höjdens Rike i tidens början. I Tomorrowlands scenario porträtteras Satan som en man med vision … upphovsmannen till CERN-projektet, som är designat att öppna portalen mellan den andra himlen och jorden, så att demonerna kan invadera jorden.
Om jordens folk enas kan de göra vad som helst, enligt Skriften. 1 Mosebok 11:6 säger: 
”Herren sade: "Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.” 
De mörka makter som vill ha den mänskliga rasen återfödd in i ett nytt värdesystem och under en ny auktoritet, som vår Bibel talar om, kommer att vara av totalt motsatt karaktär och rike än YHVH:s karaktär och rike. CERN söker öppet efter nycklarna till att låsa upp universum. Statyn av guden Shiva (Förstöraren) står utanför CERN:s huvudkontor i Schweiz. Ta en titt på:
Hindugudinnan Kalis ansikte projicerades nyligen på Empire State Building i New York. Gudinnan, Förstöraren Shivas hustru, och CERN:s galjonsfigur. Varför har man DEN bilden av Kali projicerad över New York City?Vilket territorium hävdas här och lämnas över? Vad är det för inbjudan som sänds ut i andevärlden? Gå till länken nedan för att se bevisen för denna bildprojicering:
http://search.aol.com/aol/image…
Bilder från eventet Tomorrowland i Belgien:
h ttp://search.aol.com/aol/image?q=image+of+the+mirror+at+Tomorrowland&s_chn=prt_bon&v_t=comsearch-hyplogusaolp00000003
Shivas dans som rituellt utfördes vid CERN:https://www.youtube.com/watch?v=29t-p0YIhCc
Det blir alltmer självklart, för dem som är villiga att se och för dem med urskiljningsförmåga, att sammanbinda punkterna mellan dessa event och Bibelns ord. Överväg vad vi har sett kulturellt under de senaste åren tänk på lagstiftningen och de social förändringar som i agerande, vilja, ord och realiteten avvisar YHVH:
· Homosexuellas rättigheter och förhärligande.
· Acceptans och främjandet av transpersoner … att välja sitt kön och för att kunna välja vilken offentlig toalett som ska användas. ENHET!
· Demonisering av kristna och judar … i synnerhet dem som ärar Bibeln.
· Rättigheter och legalisering av abort.
· Enhet av nationer så att all nationell suveränitet försvinner.
· Globala avtal som tvingar alla nationer att ge efter inför globala mandat som medborgarna inte har röstat fram.
· Enandet av alla religioner under en andlig auktoritet … påven (?) … lögnen att alla gudar är en och densamme.
· Familjens nedbrytande och uppmuntran till unga att ta sig bort från föräldrars undervisning, påverkan och auktoritet.
· Unisex, omfördelning av rikedom och rättigheter för dem som inte arbetat in något, så att alla har samma nivå av ägodelar.
· Humanistisk undervisning i offentligt utbildningsväsende, medan föräldrar som talar emot denna undervisning rapporteras av sina barn till skolans myndigheter.
· Det globala uppvärmningsknepet och teorin om koldioxidutsläpp och växthusgaser.
· Kameraövervakning av alla överallt.
· Identitetschips för att köpa och sälja (kreditkorten chippas först, sedan folk).
Listan kan bli längre och längre, men jag är säker att du förstår.
DET MYCKET ÖVERHÄNGANDE OCH VERKLIGA HOTET FRÅN TOMORROWLAND (texten är dagen direkt från en av Tomorrowlands webbsidor)
ENHET Spegeln vänd mot Tomorrowland
Följ Tomorrowland LIVE i Mexiko, Indien, Japan, Colombia, Tyskland, Sydafrika och Israel och bli en del av Madness (galenskapen).Lördagen den 23 juli 2016, andra dagen av Tomorrowland, kommer 7 länder Enas med Folket av Tomorrow i Belgien.En live videouppkoppling kommer att etableras mellan Tomorrowland (Belgien) och Mexiko, Indien, Japan, Colombia, Tyskland, Sydafrika och Israel; bygga broar mellan Belgien och resten av världen med en liveuppkoppling från Tomorrowlands huvudscen, Live DJ-set lokalt på UNITE-scenen och den unika, magiska Tomorrowland-atmosfären: det är UNITE Spegeln vänd mot Tomorrowland.Morgondagens folk, gör er redo att förenas …
Här är annonseringen som är utlagd på webbsidan för Israeli Tourism:
Kungen av alla elektroniska musikfestivaler, Tomorrowland, äger för första gången rum i Israel denna sommar!UNITE Spegeln vänd mot Tomorrowland (morgondagens land) är ett internationellt event som äger rum samtidigt i 7 länder (Tyskland, Indien, Israel, Japan, Mexiko och Sydafrika) och speglar faders-eventet, den belgiska festivalen, som har blivit kult bland elektronikmusikens fans. Med livesändningar från den belgiska scenen till den israeliska festivalen kommer stora namn från elektroniska sfären som Axwell & Ingrosso, AFROJACK, Dimitri Vegas & Like Mike, Nicky Romero och många fler. Lokala DJ:s kommer att öppna eventet, för en psykedelisk natt med party som enar tusentals människor runt om i världen. UNITESpegeln vänd mot Tomorrrowland, äger rum i Payis Arena i Jerusalem, den 23 juli 2016. Biljetter finns till försäljning för 149 NIS (nya israeliska shekel).
Kära ni, den ockulta nivån, och kraften i detta hot, kan inte underskattas. Det är inte en konspirationsteori. Det är en bibliskt profeterad realitet. Den står för dörren. 

Vårt gensvar får inte bli någon av följande reaktioner:
· Vi kan inte blunda och hoppas att det ska försvinna.
· Vi kan inte blint misstro det som visas oss.
· Vi kan inte få panik, eller konsumeras av fruktan eller fatalism.
· Vi kan inte rusa till våra barn eller barnbarn och ösa ur oss all information för att överbelasta dem i ett försök att rädda dem.
· Vi kan inte inta en skeptisk ”vänta och se”-attityd.
VI FÅR INTE DRÖJA
VI MÅSTE BE OCH HÅLLA OSS INFORMERADE!
VI MÅSTE ENAS I DEN HELIGE ANDE OCH SÖKA ANDLIGA KRIGFÖRINGSSTRATEGIER!
VI MÅSTE DELTA IDET SOM HERREN MANAR FRAM.
Det är givet att Israel är Satans mest eftertraktade trofé. Vi måste rikta våra mest intensiva böner och krigföring mot Israels försvar … i synnerhet Jerusalem. Som det går för Israel, så går det för nationerna. Det är den väg som Herren har bestämt. Tänk på det! Om fienden kan höra röster som reser sig från Jerusalem och kallar på ENHET enligt Tomorrowlands agenda, även om israelerna inte förstår att man kallar på antikrists ankomst … så kommer Satan höra det legala andliga välkomstropet och tillåtelsen för hans globala enhet höjas för en ny världsordnings uppresande. Satan kommer att kunna inta marken legalt. Kom ihåg då Yeshua sa: Jag kommer inte tillbaka förrän jag hör er (Jerusalem) säga "Baruch haba b Shem Adonai” (välsignad är du som kommer i YHVH:s namn). Det är en tillåtande hälsning som stiger upp från Jerusalem … en som kommer att öppna dörren för en global ledare att komma och inta sin maktposition från vilken världen kommer att regeras. Tomorrowland planerar att utropa den inbjudan från Jerusalem den 23 juli 2016. Organisatörerna för detta event har för avsikt att sända ut denna inbjudan från Jerusalem till Lucifer i anti-messiahs gestalt från Payis Arena i Jerusalem … och från den platsen till nyckellänkar runt om i världen. Detta är inte ett antagande, inte en fantasi eller inbillning. Det är mycket verkligt och vi har mycket få veckor kvar för att resa upp en eldsmur mot det. Låt oss sätta igång.
** För det första, täck dig själv, alla dina nära och kära och allt som har med ditt liv att göra, med Yeshua Ha Mashiachs (Jesus Kristus) blod. Gör det dagligen och ta dagligen även på dig Herrens rustning (se Efesierbrevet 6)
** Kolla fakta om Tomorrowland och håll dig informerad. Du måste personligen VETA att detta är verkligt. Ta emot bekräftelse från YHVH att detta är sanning och att det är dags. Sprid ordet försiktigt och med vishet. Dela det jag skriver, men var vänlig ta bort all identifierande kontaktinformation från alla email. Klipp och klistra in information i tomma dokument.
** Vi behöver organisera grupper med andefyllda troende. Förhoppningsfullt med pastorer, rabbiner och andliga ledare som ansluter sig. Ungdomsgrupper behöver uppmanas för att tillsammans söka Herren. Sommarlovet kommer att tömma campus på studenter, men troende campusorganisationer behöver få ut budskapet till sina medlemmar. Detta kommer att kräva mycken överenskommelsebön.
** Sedan behöver vi be och fasta allteftersom Herren leder. Kom ihåg att vi ber i namnet Yeshua Ha Mashiach eller Jesu Kristi namn. Att bara be i Jesu namn utan att koppla ihop namnet med Hans titel (som är Hans auktoritet och identitet) är utan effekt. Världen är full av människor som heter Jesus eller Yeshua. Kraften finns i hela namnet, som inkluderar den gudomliga titeln.
** Lyssna till vad Herren säger om att binda demoner och starka män … ta emot Hans strategi för att dra ner fästen. Hör, lyssna, lyd exakt! En bön med en anhållan kommer inte att riva ner detta hot. Intensiv förbön och fokuserad andlig krigföring krävs. Detta inkluderar någon form av fasta. Fasta ett mål om dagen eller en dag i veckan, eller vadhelst Herren begär av dig.
** Sök i skrifterna efter deklarationer och proklamationer samt beprövade strategier. Lär känna YHVH:s löften och urskilj säsong och timing för deras applikation.
** Förse dem som strider i frontlinjen mot detta hot med extra bönebeskydd. Täck dem som talar sanning, men även utvecklas till sanningssägare, som distribuerar sanningen till dem som är okunniga och bedragna. Be om YHVH:s visdom hur allt detta ska utföras.
FÖRSLAG TILL BÖNEPUNKTER:
** Be att Herren personligen stänger ner detta event som är planerat för Jerusalem, på vilket sätt Han än väljer. Sätt ner din fot och din hand över detta, Herre! Sätt yxan till roten i Belgien, Herre.
** Be att Messias Kropp i Israel ska resa sig som ett lejon till försvar mot denna sataniska strategi, för att driva ut det ur Landet. Be om Kroppens enhet i förbön och i krigföring. Be att de blir helt medvetna om detta hot och om brådskan rörande mobiliseringen mot det. KOM MED ENHET I SANNING OCH I AKTION, HERRE!
** Be om sann ENHET I MESSIAS för att bryta ner enheten hos dem som öppnar portarna till den mörka världen genom denna agenda.
**Be att total disharmoni och sönderfall ska bryta ut mellan Tomorrowlands organisatörer i Israel och Boom (en stad) i Belgien. Ingen frid. Inget samarbete. Ingen tillgivenhet. Ingen kommunikation. INGET EKONOMISKT STÖD!
** Be om ett totalt avbrott och avstängning av all elektronik och el till Payis Arena i Jerusalem precis innan detta event äger rum. Vrid om alla strömbrytare, Herre!
** Be att någon sorts gudomligt regisserad störning äger rum i Israel som får borgmästare Nir Birkat att totalt avboka eventet i Jerusalem.
** Be, deklarera och proklamera Yeshuas totala suveränitet över Jerusalem.
** Be att Baruch Haba (välkomsthälsningen) sänds från Israels folk till Yeshua.
** Be att satellitlänkarna mellan Tomorrowland i Belgien brakar ihop; gör det omöjligt för dem att sända till Israel, eller någon av de 7 nationerna … och omöjligt att streama eventet via nätet.
** Be att Herren sänder en övernaturlig storm över Boom i Belgien som bryter upp festivalen då den börjar; tillåter YHVH:s missnöjes hand bli synlig och förstådd i hela världen, via internet. Förödmjuka ondskans planer bakom Tomorrowland. Att ha satt Israel på agendan betyder att man har korsat den röda linjen. Efter den destruktiva stormen från himlen, be att YHVH sänder ut en explosion av sin Helige Ande för att komma med det sanna ljuset.
** Be att Herren för fram sitt ord och sin strategi, att det faller ner över detta Tomorrowland-event genom Hans förebedjare … och krossar det.
** Be att troende runt om i världen väcks till att engagera sig mot detta sataniska initiativ. Be att ingen släpper detta förbönsämne eller krigföringen förrän detta hot är eliminerat.
** Be att storartad befrielse och helande kommer för alla dessa unga människor som har deltagit i Tomorrowland eller TomorrowWorld under senare år.
** Be att föräldrar får modet att FÖRBJUDA sina barn att delta i detta event.
** Be att de blinda, sårbara, unga, som redan har köpt biljetter till kommande Tomorrowlands-event hålls borta. Gör det omöjligt för dem att delta! Gör det omöjligt för de svaga, sårade eller påverkbara att kunna se eventet via internet.
** Be att Herren utgjuter sin Ande över jorden … med uppenbarelse om sin realitet och omger dem med en Ande av nåd och ödmjuk bön.
** Be att Herren reser upp sina äkta profeter för en motattack till det massiva antalet falska profeter som blir uppresta av mörkrets rike just nu.
** Be att Herren sänder tusentals änglar för att kriga mot de demoner som Satan har placerat ut i Israel … i synnerhet i Jerusalem.
** Om det är Herrens vilja och timing, be att YHVH kortsluter de andliga och fysiska kopplingarna mellan Tomorrowland och CERN. Trassla till kopplingarna på båda sidor av ekvationen. Förorsaka funktionella olyckor i CERN och i Boom i Belgien.
** Be att CERN:s partikelacceleratoranläggning med sin agenda förstörs totalt och snabbt. Herre, håll den portalen stängd!
** Be att alla som producerar, främjar eller deltar i Tomorrowland grips av YHVH och öppnas för sanning och frälsning. Där Tomorrowland kallar på PÅNYTTFÖDELSE för mänskligheten, ta de orden och deklarera att hela mänskligheten kommer att FÖDAS PÅ NYTT i Yeshua.
** Ropa på nåd och utgjut förbön för mänsklighetens upprors skull … för dess stolthet … för dess onda självbestämmande och för dess dåraktiga svaghet för det onda, alla som utsätter planeten för en ohelig allians med helvetet.
** Förlös din Ande av visdom, sanning, urskiljning, helighet, gudsfruktan för YHVH, ödmjukhet, lydnad till sanningen och överlåtelse till YHVH:s auktoritet.
** Bind andar av hypnos, mind control, ohelig fascination, uppror, lust, tygellöshet, njutningslystnad, stolthet, arrogans, självbestämmande, laglöshet, lögner, förkastande av sanningen, skepticism, bedrägeri, slummer, trots, magi, häxkraft, ohelig aptit, trolldom, villfarelse, clairvoyance, astralprojicering, blindhest, ondska på hög nivå, oheliga allianser, oheliga förbund, förförelse, förstörelse, besvärjelser, mantra, snaror, selektiv dövhet (förbannelse), humanism, religion, lättsinne, rättigheter och alla andra demoner som vidhäftar Tomorrowland.
FLER SAJTER SOM DU KAN UNDERSÖKA:
Se de två videos som finns på den här sajten:http://allexciting.com/tomorrowland-festival/
Se den korta videon på den här sajten som berättar om de 7 (kompletta) länkarna som Tomorrowland arrangerar världen runt den 23 juli.
Se de strategiska linjer som breder ut sig som ett nät med Israel inblandat.http://www.touristisrael.com/tomorrowland-israel/18806/
Tomorrowland: http://www.tomorrowland.com/global-splash/
Avsnitt för bifogade filer
Förhandsgranska YouTube-videoklipp Bizarre ‘Dance Of Destruction’ Performed At CERN Ahead Of Launch
Bizarre ‘Dance Of Destruction’ Performed At CERN Ahead Of Launch

lördag 7 mars 2015

TRIBULATION/RAPTURE

Tribulation is not Wrath.

There will not be a Pre-Tribulation Rapture,
but there will be a Rapture.

We will go through the Tribulation Period.

Pre-Trib Rapture is a false teaching that will leave people unprepared for the things that are coming upon this world.
There will be at least 4.5 Billion people die in that 7year period.
The Wrath of God comes after the Tribulation. Believing this way could send you into the arms of the Beast System and taking of the Mark because you are unprepared for what’s coming in the Tribulation Period.
You thought you were going to escape; therefore you didn’t see a need to prepare for such an ordeal. We as believers have been too preoccupied with the escape syndrome.
Most of the people that believe in the Pre-rob Rapture will take the Mark to preserve their flesh. The church without spot and wrinkle can only come when we are under pressure and look to God for our every need as Israel did in the Wilderness. The Son of Perdition must be revealed before the return of Christ.
Believers of today are too concerned about the things of the world and not the things of God. During the tribulation the believer will have to rely on God for every decision in their life for survival. Believers have to crucify the flesh (Egypt) to be acceptable to God.There is a safety zone if a believer is really in Christ; the plagues in Egypt (In Moses time) did not affect Goshen (where Israel lived). They saw the plagues but it didn’t take part in it. Israel saw the tribulation of Egypt (the world) and so will the believer during the Tribulations.
When Israel was in the wilderness being led by God all died over 20 years that did not Believe - except Joshua and Caleb – Joshua was a Jew and Caleb was a Gentile.Those that believed went into the promise land. In the tribulation there is an avenue of safety and an avenue of death. Faith in Christ and preparation before the Tribulation starts can insure safety–being unprepared is death.
LK.17:26 - Gen7:4
God told Noah to go into the Ark. For yet seven days, and I will cause it to rain upon the earth. God closed the door (God is in control).
V10. And it came to pass after the seven days, that the waters of the flood were upon the earth. After 7 days they were lifted off/ above. Noah knew it would be 7 days (7 years trib) and so will the believer, at that time, know when it will be the last 7 years of tribulation.
Lot and his family in Sodom and Gomorra–The Angel told them to get out of the city. They just got out and then it exploded. Lot’s wife still had not separated herself from the World and she didn’t make it.
The believer will be taken out (Raptured) just before the Wrath of God at the end of the Tribulation.

God will protect His people during the Tribulations.

Ps.91. A thousand will fall at you side, and ten thousand at you right hand; but it shall not come nigh thee.
Resurrection:
Rev.20:4-6-V4.
I saw the souls of those who were beheaded for their witness to Jesus and for the Word of God and did not receive the mark of the Beast. They reigned a 1,000 years with Christ.
V5. This is the FIRST RESURRECTION. So the First resurrection comes after the Beast’s Reign. The Beast comes into power at the last 3 1/2 yr. period of tribulation which is the GREAT TRIBULATION.
Rev.7:9-17. They are the ones that come out of the GREAT TRIBULATION .
If the Rapture came at the pre-tribulation there would be no way for the ones who died for Christ sake during the tribulation to be resurrected!
Notice the ones that died for not taking the mark of the Beast were in the FIRST RESURRECTION.
Then the Rapture has to come at the end of the Tribulation
What about the baby’s born during the Tribulations? They have not sinned.
If the Rapture is before the Tribulations and there is just one Resurrection of the righteous; there would be no way for the baby’s and the ones who die for Christ to go to Heaven.
The second resurrection is 1,000 years later and that is for the wicked dead.
The first resurrection is for the righteous and that comes after the 7-year-Tribulation period.
1 Cor.15:51’52
At The LAST TRUMP-The dead shall rise and we shall be changed.
1 Thes.5:9
Did not appoint us to Wrath–The Wrath of God comes at the very end.
Remember, Tribulation is not Wrath.

/Amos Skaggs
http://www.amosprophecy.com/ 

onsdag 31 december 2014

Jesus kan inte komma tillbaka ännu!!


Församlingen som helhet är inte bruden. Bruden är utvald ur församlingen på grund av hennes kärlek och lydnad till Jesus och därför att hon följer Honom vart än Han går. Ester blev utvald bland en skara jungfrur.

Matt. 25 De tio jungfrurna gick ut för att möta Brudgummen och fem av dem gick med Honom till bröllopsfesten. Bruden var redan vald vid denna tidpunkt. Bruden blir ju inte inbjuden till sitt eget bröllop!
De sista sju dagarna av bröllopsfesten kallas för vedermödan och den utspelar sig där bruden bor. De fem jungfrurna hade till uppgift att eskortera bruden och brudgummen till brudgummens hem, som är i himlen och som inträffar efter bröllopsfesten. När bruden och brudgummen tillsammans träder in i himlen firas bröllopsmåltiden.
Det är många som tror att hela Guds församling är bruden, men så lär inte bibeln. Jesus använder sig av traditionen vid ett judiskt bröllop, där det finns tre kategorier människor: Bruden, jungfrurna och brudgummens vänner. Det är alltså mycket som vi fått lära oss fel i våra kristna sammanhang i Sverige. När vi närmar oss bröllopsfestens början (vedermödan) är det viktigt att vi ser vad Jesus menade i de olika skriftställen som handlar om denna stora händelse.
Om det är så som jag skrivit här ovan, så KAN INTE Jesus komma tillbaka för att hämta brudeskaran förrän efter bröllopsfesten. Det vill säga att det dröjer MINST SJU ÅR innan Jesus kommer tillbaka. Det har sagts i våra kristna sammanhang att Jesus kan komma när som helst. Men det kan inte vara på det viset. Det finns en anledning till varför Jesus berättar om hur ett judiskt bröllop gick till bl a i berättelsen om jungfrurna, men också i många andra sammanhang där bibeln tar upp de judiska bröllopstraditionerna.

lördag 5 april 2014

Vad kommer att hända i framtiden enligt Guds Ord? KRONOLOGISK ORDNING.

1. Ett avtal kommer att skrivas på av många länders ledare enligt Daniel 9:27. Då börjar den s k vedermödan.

2. Detta kommer att innebära början till bröllopet mellan Jesus Kristus och Hans brud. Bröllopsceremonin enligt judisk sed började med en sju dagars bröllopsfest, vilket enligt bibeln innebär en period av sju år av en nära relation mellan bruden och hennes tärnor samt brudgummen och hans vänner. 
Bibeln kallar denna tid för vedermöda, vilket det i sanning innebär för dem som inte är i Kristus. Denna tid omskrivs mycket utförligt i bibeln och speciellt i Uppenbarelseboken. 
Ja, det är den tid i mänsklighetens historia som bibeln ägnar mest utrymme åt av alla tidsperioder under historien. Därför är den ur Guds synvinkel den viktigaste av all den tid som bruden befunnit sig på jorden. 

3. Efter vedermödans sju år kommer HERRENS DAG, den stora och fruktansvärda. Då kommer Guds straff över alla de ogudaktiga som förföljt och dödat de sant kristna på jorden. (Vredesskålarna i Uppenbarelseboken)

4. JESUS HÄMTAR BRUDESKARAN. 
    =JESU TILLKOMMELSE.
    = 'THE RAPTURE'
40 dagar in på HERRENS DAG kommer "arken" att lyfta bildligt talat. (Läs 1 Mos. 7:17) Då kommer Jesus till jorden och hämtar hem brudeskaran.

5. HERRENS DAG - GUDS VREDE. Jorden förtärs av eld.
Denna tid varar ett år. 
De sju vredeskålarna i Uppenbarelseboken = Herrens dag

6. Under den tid som jordens innebyggare får uppleva Guds Vrede firas bröllop i himlen. Bröllopsmåltiden tillsammans med bröllopsceremonin äger rum vid de dukade borden i himlen. 

7. Jesus tillsammans med de heliga stiger ner på Oljeberget. Oljeberget rämnar mitt itu och underjordiska källor bryter fram.

8. Vatten från Jerusalem rinner ner mot Döda havet vars vatten blir friskt. Det kommer att gå att fiska i Döda Havet!!

9. Satan binds under de tusen år som följer. Människorna är dock likadana med sina onda hjärtan, varför Jesus behöver styra världen med sin spira av järn.

10. Alla djur på jorden kommer att äta gröna växter. Alla rovdjursinstinkter kommer att upphöra under denna tid. Inga giftormar kommer längre att kunna skada människor.


måndag 30 december 2013

12.0 3
Yiye Avila, Puerto Rico

Det kommer att inträffa tre domar eller händelser. De händer alla under samma natt. Jag skäms inte över att säga att Herren uppenbarat för mig saker som inga andra har sett. Han visade mig ett stort stenblock, en asteroid, som kom in över Arecibo på den norra delen av Puerto Rico och sneddade den nordvästra delen av ön och ut över havet igen vid Mayaguez. Asteroiden kommer att kollidera med en ö som heter Mona väster om PR. Sedan kommer asteroiden också att träffa havet vid en seismisk förkastningslinje och kommer då att förorsaka en jordbävning med en styrka på 12.0 på Richterskalan. Samtidigt kommer detta asteroidnedslag att åstadkomma en stor tsunamivåg som kommer att vältra in över PR så gott som omedelbart. Denna våg kommer att nå städer som ingen trodde var möjligt, städer som Las Marias och Maricao, där satanister offrat nyfödda babies. När denna asteroid träder in i atmosfären, kommer det inte att finnas tid att göra någonting. Det kommer inte finnas någonstans dit man kan fly. Allt man kan göra vid ett sådant tillfälle är att ge sig själv till Gud, andligt sett. Om du inte fått ett tilltal från Gud att ge dig av innan detta händer, stanna där du är. Stanna kvar i ditt hem. Allt du kan göra är att förbereda dig för det som kommer. Jag talar till Guds folk. Den natten kommer många kristna att dö. Asteroidens nedslag kommer att vara av en sådan styrka att den kommer att kännas som en atombombsexplosion. Det viktigaste för Gud när det gäller detta budskap är att få Guds folk att inse allvaret med det som ska ske.  Jag vill påminna er om att lärjungarna frågade Jesus: ”Herre, vi förstår inte vad du säger!” Herren svarade: ”Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de skall se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå.”
Sålunda vill jag först och främst varna Guds folk för det som kommer att inträffa. Jag säger er med stor säkerhet att denna 12.0 jordbävning kommer att utföras av Jehova, personligen. Precis på samma sätt som han dömde kung David.  Treenigheten kommer att sätta sina fötter på jorden den natten. De kommer att gå runt på ön och genomföra sin dom, liknande det tillfälle då Gud besökte Abraham när Han varnade för Sodoms och Gomorras förstörelse. Gud hade ingen orsak att berätta för Abraham om sina planer, men Han gjorde det ändå. Även om många har avvikande åsikter när det gäller orsaken till Guds dom över PR, så är orsaken avfallet i den kristna kyrkan på PR och i den övriga världen. När Jesus kom in i templet i Jerusalem, så såg Han hur människan vanhelgade den. I stället för att köpa och sälja det de behövde ute på gatan, så gjorde de det på tempelområdet , vilket utlöste Guds vrede. Om det är en tillfällighet eller inte, vet jag inte, men vi kan se hur Guds folk gör på samma sätt idag. De har åsidosatt det som Jesus gjorde på korset så att vi kan se Honom och Fadern. Allt handlar om helighet. Utan helighet kan ingen se Herren.
Antalet människor som kommer att dö kommer att vara överväldigande. Bara på PR kommer 750000 människor att omkomma. Hastigheten på tsunamivågen kommer att vara över 600km/h enligt en vetenskapsman som studerat just denna sak. Efter nedslaget kommer tsunamivågen att ta allt på sin väg över de karibiska öarna. Den kommer till Miami, Florida, ca kl 5.00 på morgonen. Den kommer även att drabba östra USA, men också den mexikanska golfen och Sydamerika. En personlig anmärkning: Experter tror att ett sådant kollosalt nedslag kommer att innebära att jorden upphör att rotera under tre dagar. Om jorden slutar rotera, kommer det att innebära att denna sida av jorden får tre dagars mörker.
Om du läser detta budskap, så ber jag dig i Jesu namn att be Helig Ande att visa dig om det kommer från Gud eller inte. Herren sa till mig: ”Varför litar du på människor?” Han sa: ”Lita på mig! Jag kommer aldrig att svika dig! Människor sviker alltid!” Han sa detta till mig efter det att jag gett PR:s guvernör detta budskap. Guvernören brydde sig inte om varningen jag gav honom. Precis som Farao under Mose tid.  Jag förlitade mig på guvernören och hoppades att han skulle be Gud att vara barmhärtig och att p g a detta, att Guds dom inte skulle bli så svår, såsom det hände med Nineve. Sedan sa Gud till mig: ”Varför ber du för min tjänare Yiye Avila? Sluta att slösa bort din tid!”  Jag bad Herren att Han skulle ge evangelisten Yiye Avila mer tid på jorden.  Jag visste att Yiyes bortgång skulle vara ett tecken på att denna dom närmade sig. Han dog den 28 juni 2013. Yiye Avilas hemfärd är ett starkt tecken på att domen över Puerto Rico och världen kan ske när som helst.
Jose Joaquin Avila (born 1925 in Camuy Arriba, Camuy, Puerto Rico), better known as Yiye Avila, is one of the most famous and respected evangelists in Latin America and a former Mr. World.