Summa sidvisningar

onsdag 30 november 2011

Att ha sin glädje och frid i någonting som är oförstörbart

 "Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa." Så sa Jesus till sina lärjungar innan Han lämnade denna jorden och det är den friden jag äger. Ingen undgår sorger, oro och bekymmer. Vi befinner oss i en värld som överflödar av händelser som verkligen kan inge oss oro, men om jag har mitt liv förankrat i Jesus Kristus, så kan denna världens oro och bekymmer inte rå på mig.
Paulus skriver: "Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre." Det är i Guds kärlek i Jesus Kristus jag befinner mig och då finns det ingenting i denna världen som kan rubba min ställning i Honom. Det är där jag har min glädje och min frid, trots att världen faller sönder runt omkring mig. Jag KAN vara medveten om vad som händer i världen och ändå ha frid i Honom. Jag är här på jorden kanske i 80 år men skall tillbringa en evighet tillsammans med alla de heliga i miljarder år, ja i evighet. Den tid jag lever här vill jag göra det bästa möjliga av. Familjen med hustru, barn och barnbarn är viktiga, men Jesus Kristus är viktigast.
Jesaja säger "Lyft upp era ögon till himlen, och se på jorden därunder. Ty himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare skall dö som mygg. Men min frälsning skall förbli för evigt, min rättfärdighet skall inte brytas ner." Gud visste att människans girighet skulle förstöra jorden. Jorden i sin nuvarande form och utseende kommer att inte att finnas länge till. Som Jesaja säger "den nöts ut". 
Gud har låtit en dom gå över jorden en gång på grund av människans ogudaktighet. I Första Mosebokens sjätte kapitel kan du läsa "Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade HERREN att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta.  HERREN sade: "Människorna som jag har skapat skall jag utrota från jordens yta, ja, både människor och fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem."   Men Noa hade funnit nåd inför HERRENS ögon." Gud utvalde Noa och hans familj att åter befolka jorden efter den stora översvämningen som drabbade jorden. Gud lovade då att aldrig utplåna mänskligheten genom vatten igen.
I min senaste blogg - ringarna på vattnet - verkar det som om jag har en mycket dyster och mörk framtidsbild. Den är som en stilla susning i jämförelse med det som Gud har tänkt för jordens innebyggare på grund av deras ogudaktighet. Han visste nämligen att jorden skulle bli fördärvad på nytt igen. Att människan skulle lämna Hans lagar och stifta egna, stick i stäv med Guds. Jag vill inte räkna upp alla galenskaper som människan i olika delar av världen hittar på just nu, det kan du läsa om själv. En sak är mycket säker: Denna jord i sin nuvarande skepnad kommer att brinna upp. Det är inte mina ord utan Guds Ord. I  Andra Petrus brev tredje kapitlet kan du läsa  "I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under.Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda."
Jag ser mig själv som medborgare i Guds rike i första hand och medborgare i Sverige i andra hand. Denna jord har inte många år kvar, men jag har en evighet att se fram emot tillsammans med Jesus och alla de heliga i fullkomlig och underbar harmoni. Det kallar jag för en ljus framtidsinställning.
 

1 kommentar:

Bengt sa...

Tack, Lennart, för din kloka och upplyftande betraktelse! Ditt budskap borde förkunnas i varje kyrka och samfund i vårt land, som en tankeväckare och påminnelse om vad som är eller borde vara det viktigaste i tillvaron.