Summa sidvisningar

måndag 28 november 2011

Vi har all orsak att fyllas av fruktan

Bara vi öppnar TVn eller radion eller läser tidningarna ljuder fruktans röst. Än är det Berit junior, än är det risk för vargavinter, än är det klimatförändringar, än är det risk för eller så är det arbetslöshet, än är det fågelinfluensan eller någon annan sjukdom, än är det krig eller rykten om krig, än det ena och än det andra. Bara en av de saker som jag räknat upp härovan är orsak nog att fyllas av fruktan. Gud visste att vi skulle bli rädda för olika saker, så därför säger Han 365 gånger i sitt ord "Frukta inte"
Det är viktigt att se vad Gud säger i sitt Ord om denna tid vi lever i och den tid som kommer. Här nedan är den psalm som verkligen uttrycker Guds omsorg om Dig. Läs den och låt bli ett med dig! Fylls du av fruktan så läs upp denna psalm högt och tydligt för fruktans ande tills den flyr bort ifrån dig.

PSALM 91

  Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: 
"I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på." 
Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. 
Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. 
Hans trofasthet är sköld och skärm. 
Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,  inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. 
Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. 
Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff. 
Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt. 
Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. 
Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. 
 De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten. 
Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar.
"Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn.
Han ropar till mig och jag svarar honom. 
Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. 
Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."

Inga kommentarer: