Summa sidvisningar

onsdag 7 december 2011

Vi kommer att få ett globalt parlament

Jag vet inte om ni läste den artikel som en pastorsadjunkt vid namn Petter Ölmunger i Gunnareds församling, Svenska kyrkan, skrev och skickade in till DAGEN. (Du kan hitta den här  (http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=286644
Jag blev upprörd och besviken över att en präst som står för det kristna namnet skrev ett upprop som handlade om behovet av ett globalt parlament. Jag hade inte förväntat mig att okunskapen var så stor inom kristenheten. Bibeln lämnar ju klara och tydliga besked hur vi som kristna skall förhålla oss till denna fråga. Jag skickade in nedanstående svar till DAGEN, men jag har i varje fall inte sett att DAGEN publicerat detsamma, jag vet inte om tidningen har det. Därför publicerar jag det nu genom min blogg. Jag har inte skrivit det själv utan fått hjälp av en kär broder och jag tycker att hans svar på frågan om hur vi skall ställa oss till ett Globalt Parlament är värt att läsa och tänka över. Jag har precis samma syn på det han skriver och kan skriva under också med mitt namn.

Bibeln är helt entydig – vi kommer att få ett globalt parlament.  Men Bibeln är lika tydlig med att det är Satan som ligger bakom detta globala parlament och därför ska vi som kristna absolut inte verka för att det kommer till stånd.  Samtidigt ska vi inte heller motsätta oss vad världen gör för att upprätta sin nya världsordning, som i sin första skepnad är draken i Uppenbarelseboken 12 och därefter utvecklas till vilddjuret (Upp 13).  Jesus sa: "Stå inte emot den som är ond" (Mat 5:39).  Och i Efesierbrevet läser vi: "Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna" (Ef 6:12).
Jesus är vårt exempel.  Romarriket var det globala riket på Jesu tid, men Han varken bekämpade eller samverkade med detta världsrike.  Han fokuserade på Gud och Hans rike: "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet" (Mat 6:33).  Vi lever i världen, men vi ska inte leva som världen.  Följaktligen är politik inte något vi ska befatta oss med överhuvudtaget.  Jesus sa: "Mitt rike är inte av den här världen" (Joh 18:36).  Vår uppgift är att leva i, och verka för, Hans rike.  Och Hans rike är redan här: "Guds rike är mitt ibland er" (Luk 17:21).  Därför säger jag till all kristna bröder och systrar: Verka inte för att ett globalt parlament blir verklighet; det är Satans påfund för att kontrollera denna världen.  Verka istället för Guds rike…

Inga kommentarer: