Summa sidvisningar

lördag 28 januari 2012

Artikel om s k RYMDBÄVNINGAR Del 1


Varningar från jordens kärna
som håller på att destabiliseras

Olycksbådande höga ljudfenomen dånar över himlavalvet.
 

Dessa ´rymdbävningar’ har helt plötsligt börjat bryta ut över hela världen. Hundratusentals människor upplever en skräck och fasa inför dessa bizarra brummande, åskliknande, ylande och jämrande ljud. Från Kiev, Ukraina, Moskva, Ryssland, Australien, Chile, USAs östkust, Storbritannien, södra Sverige, Danmark och på många andra platser håller himlavalvet på att explodera i ljudfenomen. När frekvensen och intensiteten tilltar frågar sig människorna: ”Närmar sig Domedagen?” Vissa forskare fruktar att det är just det som håller på att hända.


Vibrationer från jordens kärna som är i färd med att destabiliseras.
 
Rubriker
Harmoniska ljud från republiken Tjeckien – Januari 2012
Jordharmoniska ljud i Manitoba ---djuren reagerar --- spöklikt! Avvikelser i jordens kärna vrider bergen i underjorden. Håll dina ögon öppna och se på himlen efter ljusfenomen från jorden.
Spöklika ljud över Nottingham, England
Underliga ljud ovanför London, England
Ljudfenomen över Los Angeles, Kalifornien

De ljud som hörs är både harmoniska och bullriga och mekaniska och de kan vara ett tecken på att en massiv rörelse är på gång i jordkärnan.
För miljontals år sedan höjde sig plötsligt haven, öar försvann, kontinenter översvämmades och mäktiga bergskedjor som Anderna sköt upp med raketfart från havens djup och nådde tusentals meter upp i luften inom loppet av några timmar.


Snäckskal har hittats i Anderna, jordens yngsta bergskedja

Idag kan fossiler av bottenlevande varelser – även delar av de nämnda snäckskalen – hittas nära den sydamerikanska bergskedjans vassa toppar.

Trots det faktum att det finns ett fåtal som tror att jordaxelns läge kommer att ändras, är det föga troligt att så kommer att ske.


Håller himlen på att ramla ner? Nej, det är jordens kärna som rör på sig…..


Fortsättning följer.........

Inga kommentarer: