Summa sidvisningar

måndag 16 januari 2012

Stanley Frodshams profetia från 1965 DEL 2

Kommande härlighet och andar som bedrar
När jag besöker mitt folk med mäktig väckelsekraft, är det för att förbereda dem för det mörker som ligger framför. Med härligheten kommer ett stort mörker, ty härligheten kommer för att förbereda Mitt folk för mörkret. Jag vill göra det möjligt för Mitt folk att kunna gå igenom mörkret med hjälp av den Helige Andes närvaro (visitation). Se efter så att ni inte blir uppblåsta och stolta och tror att ni har funnit allt. Många skall bli uppblåsta och stolta precis som i gamla tider. Många mottog då Mitt budskap men de fortsatte inte med det. Smorde jag inte Jehu? Trots det blev inte det jag önskade med hans liv fullbordat. Lyssna till budbärarna, men upphöj inte dessa människors personligheter med beundran eller smicker. Ty många som jag skall smörja på ett mäktigt sätt med tecken och under skall bli lyfta till skyarna och de skall falla längs vägen. Jag gör inte gärna på detta sätt för jag har gett dem en sådan utrustning att de kan stå. Jag har kallat många in i denna tjänst och utrustat dem, men kom ihåg att många skall falla. De skall vara som lysande stjärnor och människor skall finna behag i dem. Men de skall ge efter för andar som bedrar dem och leda många människor vilse. Lyssna noga till Mig när det gäller dessa ting, ty i de sista dagarna skall det komma andar som förför. De skall vända många av mina smorda bort från mig, många skall falla genom mångahanda begär och på grund av ”att synden överflödar” (sin abounding).
Men om ni söker Mig flitigt kommer jag att ingjuta Min Ande i er så att när människor vänder sig än åt höger och än vänster, så skall ni inte följa dem, utan ni skall i stället hålla era ögon helt och hållet fästa på Herren. De kommande dagarna kommer att bli de farligaste, svåraste och mörkaste [som Guds folk upplevt]. Jag kommer att utgjuta min Ande till dom över många städer och många skall bli förstörda. Mitt folk måste varnas för de dagar som ligger framför. Många skall följa de förföriska andemakter som redan förför Mitt folk. Det är de som ´gör rättfärdighet’ som är rättfärdiga. Många täcker över sina synder med stora teologiska ord. Men jag varnar er för de förföriska andarna som ger mitt folk felaktiga instruktioner på ett ont sätt. Många av dessa kommer jag att smörja så att de renar och sållar Mitt folk, ty jag vill ha ett heligt folk. När jag kommer skall jag endast finna tro hos några få, ty många kommer att avfalla från mig, Herren, när prövningens tid kommer.
Många skall komma med förföriska andar och hålla fram vällustiga lockmedel. Ni kommer att finna att efter det att jag besökt Mitt folk på nytt igen, så kommer vägen att bli smalare och smalare och färre skall vandra på den. Bli inte bedragna! Rättfärdighetens vägar är mina vägar. Ty även om Satan kommer som en ljusets ängel, så lyssna inte till honom; ty de som utför mirakler och talar orättfärdighet är inte från Mig. Jag varnar er med stor intensitet att jag först skall döma Mitt hus och jag vill ha en församling utan fläck och skrynkla när jag kommer. Jag  vill öppna era ögon och ge er andlig förståelse, så att ni inte blir bedragna utan vandrar med ett uppriktigt hjärta inför mig och hatar alla onda vägar. Se på Mig och jag kommer att ge er förmåga att med Andens ögon se det som lurar i mörkret. Det är inte en kamp mot kött och blod, ty om ni strider på det sättet kommer ni inte att åstadkomma någonting. Men om ni låter Mig ta över och strida mot mörkrets makter då kommer de att bli besegrade och då kommer befrielsen till mitt folk.

Inga kommentarer: