Summa sidvisningar

onsdag 18 januari 2012

Stanley Frodshams profetia från 1965 DEL 3

Stanley Frodshams profetia från 1965 del 3
Översatt från Engelskan 15/7 av Maj-Lis Wirth 

BEDRAGARNAS OLIKA SÄTT ATT FÖRFÖRA
Jag förmanar er att ivrigt utforska Skriften dessa sista dagar. För det som står skrivet ska verkligen bli uppenbart. Det kommer ett ökande antal bedragare bland Mitt folk som ska tala ut sanningen och vinna favör hos folket. För människorna ska undersöka Skriften och säga, ”Vad dessa män säger är sant.” När de sedan har vunnit människornas hjärtan, då och ENDAST DÅ ska de komma fram med dessa felaktiga läror. Ge därför inte era hjärtan till människor och beundra inte dem som människor beundrar! Genom just dessa personligheter ska satan få inträde bland Mitt folk. SE UPP FÖR FÖRFÖRARE. Tror du att en som förför ska lansera en ny irrlära skyltar med den inför människor? Han kommer att tala ut ord om rättfärdighet och sanning, och han kommer att framträda som en ljusets tjänare och förkunna Ordet. Människornas hjärtan ska vinnas. Sedan, när hjärtana är vunna, kommer de att presentera sina läror och människorna ska bli bedragna. Folket ska säga: ”Talade han inte så och så? Och undersökte vi inte det i Ordet? Därför är han en rättfärdighetens tjänare.
Detta som han nu talat ser vi inte i Ordet, men det måste vara rätt, för de andra sakerna han sa var sanna.”
Låt er inte bedras! För bedragaren ska först söka vinna mångas hjärtan, och sedan ska han presentera sina försåtliga läror. Du kan inte urskilja dem som är av Mig och dem som inte är av Mig när de börjar predika. Men sök mig ständigt, och sedan när dessa läror förs fram ska ni ha ett vittnesbörd i hjärtat att dessa inte är av Mig. Frukta inte, för jag har varnat er! Många kommer att bli bedragna. Men om ni vandrar helighet och rättrådighet inför Herren ska era ögon öppnas och Herren ska beskydda er. Om ni ständigt fäster blicken på Herren, kommer ni att veta när läran ändras, och kommer inte att bli förd in i det. Om era hjärtan är rätta ska jag bevara er, och om ni ständigt litar på mig ska jag upprätthålla er. Rättfärdighetens tjänare ska vara på detta sätt – hans liv ska vara i överensstämmelse med Ordet, och hans läppar ska frambära det som är sant till fullo, och det ska inte vara någon blandning. När uppblandningen kommer fram, ska du veta att han inte är en rättfärdighetens tjänare. Bedragarna talar först sanning och sedan villfarelse, för att täcka över sina egna synder som de älskar. Därför förmanar jag och befaller er att studera Skriften beträffande förföriska andar, för detta är en av de stora farorna dessa sista dagar.
Jag önskar hett att ni är fast förankrade i mitt Ord och inte i människors personlighet, så att ni inte rubbas som så många kommer att göra. Jag vill bevara er på rättfärdighetens stigar. Var aktsam över er själva och följ inte de förföriska andarna som redan uppenbarar sig. Fråga Mig noga när ni hör något ni inte sett i Ordet, och beundra inte dem som människor beundrar, för det är just genom denna metod som Satan kommer att hålla fast många av Mitt folk.

Inga kommentarer: