Summa sidvisningar

tisdag 21 februari 2012

Genom lidandet vill han rädda den lidande och genom nöd öppna hans öra.


Den himmelske mannen – pastor Yun från Kina
Den bok jag läser utöver bibeln är just nu DEN HIMMELSKE MANNEN. Vi har mycket att lära av de kristna kineserna. Läs och begrunda hur pastor Yun ser på den västerländska kyrkan och hur vi skall förhålla oss till den myndighet/regering som har makten. Jag har haft en blogg om detta tidigare, men jag upplever att jag ska poängtera dessa sanningar, efter Sverige snart kommer att uppleva lidande och nöd. Då gäller det att veta att det är Gud som sänder lidandet och nöden för att vi ska vakna och börja be. "Hur ska ni lära er att be annat än genom nöd". Om vi inte har lärt oss att be och söka Herren under den oerhört goda tid, materiellt sett,som Sverige haft, så kommer Gud att låta nöden knacka på vår dörr. Då tvingas vi på knä. Gud älskar oss och vill ha en intim,innerlig gemenskap med sina barn. Guds närvaro kommer när vi blir närvarande inför Honom!!

Några plock ur pastor Yuns bok:

Ibland har det varit en kamp för mig att tala i västerländska kyrkor. Det tycks vara något som saknas, något som gör ont inom mig. Många möten är kalla och saknar Guds eld och närvaro som vi upplever det i Kina. I Väst har många överflöd av materiella ägodelar. De har silver och guld men står inte upp och går i Jesu namn. I Kina har vi inte några egendomar som binder oss, så ingenting kan hindra oss att komma i rörelse för Herren. Den kinesiska kyrkan liknar Petrus vid Sköna Porten, när han sa till den lame mannen. ”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: Stig upp och gå!” Apg 3:6.
På liknande sätt ber jag att Gud måtte använda den kinesiska kyrkan till att hjälpa den västerländska att stå upp och gå i den Helige Andes kraft. Det är i det närmaste omöjligt för den kinesiska kyrkan att falla i sömn i nuvarande situation. Det är alltid något som tvingar oss i rörelse och det är mycket svårt att sova när man inte är stilla på en plats. Om förföljelsen upphör, befarar jag att vi blir likgiltiga och faller i sömn.”
”Vid ett fall när jag predikade i Väst, talade en kristen man om för mig hur han i åratal bett om att den kommunistiska regimen skulle kollapsa så att de kristna kunde leva i frihet. Jag förklarade att vi aldrig brukade be så! Vi ber aldrig emot regeringen eller kallar ner förbannelse över den. I stället har vi lärt oss att Gud har kontroll över såväl våra liv som över regeringen vi lever under. Jesaja profeterade om Jesus: ”Väldet är lagt på Hans axlar”, Jes 9:6. Gud har använt Kinas regering för sin egen avsikt, att smälta ner och forma sina barn som han ser bäst. I stället för att fokusera våra böner på något politiskt system, ber vi att vad som än händer oss, ska vi kunna behaga Gud. Be inte att förföljelserna ska upphöra! Vi ska inte be om att få bära lättare börda, utan om en starkare rygg att orka med den. Då ska världen se att Gud är med oss och ger oss kraft att leva på ett sätt som återspeglar hans härlighet. Detta är sann frihet!!!

Inga kommentarer: