Summa sidvisningar

onsdag 22 februari 2012

Svaret på lidandets varför enligt pastor Yun


Vem skyller du på när allt inte går på räls? Det kan vara arbetslöshet, ekonomiska problem, sjukdom, olycka, mobbing, förföljelse, förtal, name it! Om du är kristen, vem skyller du på? Gud eller djävulen? Inte helt lätt fråga, som många försökt att ge svaret på. Som jag skrev i min förra blogg läser jag just nu boken om pastor Yun från Kina, ”DEN HIMMELSKE MANNEN”. Hans inställning till oförskyllt lidande är ganska så kontroversiellt. Vi har mycket ofta skyllt det negativa som händer oss på djävulen, men pastor Yun har en annan förklaring som han grundar på Guds Ord.

Utdrag ur boken
Bibeln säger i Petr. 4:1: ”När nu Kristus har lidit med sin kropp skall också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda.” Jag tror att när lidandet tilltar så avtar synden. Hur vi mognar som kristna beror på den inställning vi har när vi ställs inför lidandet. Somliga försöker undvika det genom att låtsas att det inte existerar, men det förvärrar bara situationen. Andra försöker med bitterhet uthärda det, i hopp att det snart ska gå över. Det är bättre men gör att man går miste om den seger Gud önskar ge varje sitt barn.
Herren vill att vi ska möta lidandet som en vän. Vi behöver komma till insikt om att när vi är förföljda för Jesu skull är det en Guds handling som vill ge oss välsignelse. Det kan tyckas omöjligt, men det är möjligt med Guds hjälp. Det är därför Jesus säger; ”Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för mitt namn skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.” Matt. 5:11-12.
När människor talar illa om dig, fröjda dig och var glad. När de förbannar dig, välsigna dem. När du går igenom en smärtsam upplevelse, omfamna den och du kommer att bli fri!
När du lär dig detta, finns det ingenting kvar som världen kan göra dig.
Gud är mitt vittne till att det genom all tortyr och alla slag jag fått har jag aldrig hatat mina plågoandar. Aldrig. Jag såg dem som Guds instrument för min välsignelse och hans utvalda redskap för att rena mig och göra mig mer lik Jesus.

Utdrag ur DEN HIMMELSKE MANNEN sid. 264


Min kommentar till det som pastor Yun skriver är att de svårigheter som vi får gå igenom är ett redskap för Gud att rena och helga oss. Det är inte helt lätt att acceptera, men det är sant.

Inga kommentarer: