Summa sidvisningar

lördag 18 februari 2012

"Rymdbävning" översatt artikel del 3


Död och förstörelse i apokalyptiska proportioner.

Spänningarna som byggs upp i kärnan djupt inne i jordens hjärta rör sig också utåt till manteln och eventuellt även till jordskorpan. Glidande lager i jordens inre skapar otroliga tryck….tryck så stora att temperaturerna stegras våldsamt och metaller med hög täthet flyter som vätskor.
Vatten blir en superupphettad plasma som reagerar med lager av kvartskristaller. Denna interaktion sänder ut harmoniska kluster av ljud – buller, åskliknande, mekaniska – med stora variationer i ljudbilden beroende på var på jorden de uppträder samt att det också kan uppstå ljusfenomen i lufthavet.