Summa sidvisningar

lördag 18 februari 2012

"Rymdbävning" översatt artikel del 4


 Detta är den sista delen av artikeln som handlar om de underliga och bisarra ljud som har hörts på många platser på jorden det senaste året. 
Paulus skriver:

Rom. 8:19-23 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. Skapelsen blev ju lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.

I den engelska översättningen står ordet 'groan' (sucka och våndas), vilket betyder jämra sig, stöna. Det är det som jorden gör just nu - på många platser på jorden

Fortsättning av artikeln

Man kan också lägga till ytterligare en stressfaktor som påverkar jorden genom de underjordiska superstormar som hotar att bryta ut på jordytan vilka för med sig död och förstörelse med apokalyptiska proportioner.
Ljus på himlavalvet som eminerade från jorden innan den stora jordbävningen i Fukushima 2011.

Dessa fenomen är exakt de som ibland framträder alldeles innan en stor jordbävning. Bländande jordljus sågs på himlen strax innan jordbävningen i Fukushima, Japan och rapporter föreligger från så långt tillbaka som 1906 vid jordbävningen i San Francisco där det uppträdde ’rymdbävningar’ innan den jordbävning, som förstörde stora delar av staden i norra Kalifornien, ägde rum.
Molnvirvlar kan formas utifrån jordkärnans magnetiska fält
 
Kusliga meteorologiska fenomen uppträder som ’mammatus’ moln.
 
’Mammatus’moln över Mellanvästern, USA

De globala ’rymdbävningarna’ kan vara tidiga varningar att en större omvälvning sker djupt under våra fötter – titaniska, ostoppbara krafter som banar väg för katastrofer av monumentala mått över hela jorden, sådana katastrofer – Atlantis som försvann - som finns beskrivna i bysantinska legender.

Artikeln slutar här. Återkommer säkerligen i detta ämne. 
Jag säger inte att allt vad denne författare skriver är rätt. 
Artikeln finns på denna website:
 http://beforeitsnews.com/story/1645/370/Skyquakes:_Warnings_From_Earths_Destabilizing_Core.html

Inga kommentarer: