Summa sidvisningar

fredag 17 februari 2012

"Rymdbävningar" Översatt artikel del 2

Som jag lovade publicerar jag här den andra delen av en artikel som beskriver hur de underliga ljud som förekommer på jorden KAN förklaras. Jag påstår inte att det ÄR så som artikelförfattaren beskriver, men onekligen ges plausibla förklaringar. Det är upp till dig och mig att bedöma om det är så eller inte. Det måste ju finnas någon naturlig förklaring till dessa fenomen.

Vad som händer är att den flytande massan av järn i jordens inre snurrar i motsatt riktning till jordens rotation och denna avvikelse förorsakar mätbara ändringar i jordens magnetiska fält.
Jordens magnetiska fält befinner sig i ett okontrollerbart fluktuerande tillstånd.

Rymdbävningarna förorsakas av ’harmoniska ljud’ (harmonics) djupt inuti jorden och de rör sig från den förändrade jordkärnan genom jordens mantel upp till jordskorpan. Lufthavet agerar som en resonansbotten som fångar upp och förstorar alla ljudfrekvenser och elektriska frekvenser från jordens centrum.
Livet är beroende av jordens kärna. Något håller på att hända med den.

Död och förstörelse i apokalyptiska proportioner.

Spänningarna som byggs upp i kärnan djupt inne i jordens hjärta rör sig också utåt till manteln och eventuellt även till jordskorpan. Glidande lager i jordens inre skapar otroliga tryck….tryck så stora att temperaturerna stegras våldsamt och metaller med hög täthet flyter som vätskor.
Vatten blir en superupphettad plasma som reagerar med lager av kvartskristaller. Denna interaktion sänder ut harmoniska kluster av ljud – buller, åskliknande, mekaniska – med stora variationer i ljudbilden beroende på var på jorden de uppträder samt att det också kan uppstå ljusfenomen i lufthavet. 

På grund av storleken på bilderna kan jag inte publicera mer än en liten bit i taget.
Fortsättning följer.....  

Inga kommentarer: