Summa sidvisningar

onsdag 29 augusti 2012

Den globala uppvärmningen kan vi människor inte göra något åt.


Om sanningen ska fram så är talet om den globala uppvärmningen en stor lögn. Det är egentligen ett påhitt för att kunna ta ut mer skatter och för att kunna kontrollera människans vanor.  Alla växter och djur antingen andas in eller andas ut koldioxid.                                                         
Du betraktas egentligen som en fiende till planeten jorden så fort du andas!! När du öppnar en flaska som är kolsyrad, så minskar trycket i flaskan och du släpper automatiskt ut en liten mängd koldioxid och snart blir kolsyremängden lika stor inuti som utanför flaskan. Om dessutom flaskan med dess innehåll värms upp, så minskar kolsyrehalten drastiskt och till slut blir läsken ganska så ljummen och osmaklig. Det är samma sak med de stora världshavens och atmosfärens respektive koldioxidnivåer. Det blir en jämvikt. Det är en otrolig mängd av CO2 som är bundet i havsvatten. Det släpper antingen ifrån sig eller absorberar CO2 beroende på temperatur och lufttryck. Jorden är täckt med vatten till ca 71 %. Om atmosfären är ’laddad’ med vattenånga, börjar det regna och stora mängder CO2 följer med till jorden. Stora mängder växtplankton som finns i havets ytskikt, glufsar i sig stora mängder CO2 och släpper ut syre. Algerna tar bort CO2 ur vattnet och förvandlar det till organiskt kol. När det finns mer CO2 i luften än i vattnet, suger vattnet åt sig CO2 och vice versa.
Under havsbotten finns det klippformationer som binder stora mängder CO2 och andra gaser och dessa gaser är ackumulerade i stora mängder på dessa platser. Då och då släpps stora mängder gas ut i jättestora bubblor beroende på att temperaturen i jordskorpan förändras och ett sådant plötsligt ’utsläpp’ kan förorsaka fartygsförlisningar. Man tror att det är just detta som hänt i den s k Bermudatriangeln, där många fartyg försvunnit spårlöst.
Kosmisk strålning, som inte kan kontrolleras av mänskliga aktiviteter, har en mycket större inverkan på klimatet än IPCC hävdar (IPCC=The Intergovernmental Panel on Climate Change).
IPCC hävdar att ”växthusgaser” absorberar infraröd (IR) strålning och förorsakar uppvärmning. Än sen? Den återreflekteras ut i den fria rymden så snart den absorberats. Föreställningen att den kallare luften avger energi tillbaka till den varmare luften nedanför inkräktar på den andra termodynamiska lagen som säger att värme alltid spontant rör sig från högre till lägre temperaturer och aldrig tvärtom.
Om uppvärmning sker p g a växthusgaserna så skulle troposfären bli varmare, därför att växthusgaserna i så fall skulle se till att de inte kunde komma vidare. Emellertid är detta inte fallet. Faktum är att insamlade data från satelliter och väderballonger visar att jorden är varmare än atmosfären. Detta bevis dömer ut den teori som säger att det är växthuseffekten som gör att klimatet blir varmare  p g a anhopning av CO2. Det finns alltså andra orsaker som gör att klimatet på jorden blir varmare. Det får jag ta upp vid ett senare tillfälle. Det blev lite mycket vetenskapliga fakta i denna blogg, men det är viktigt att påvisa att myndigheterna globalt  försöker utnyttja den förhärskande klimatlögnen med att höja skatterna på diesel, bensin och flygbränsle. En minskning av CO2 i atmosfären p g a minskad förbrukning av fossila bränslen, kommer inte att göra ett enda jota för att sänka temperaturen på jorden. 

Källa: http://ajitvadakayil.blogspot.se/2011/12/lie-of-greenhouse-gases-causing-global.html

Ur Wikipedia:
Troposfären är det lägsta av lagren i jordens atmosfär. Troposfären innehåller cirka 75% av atmosfärens massa, och nästan all vattenånga och aerosol.
Medelhöjden för troposfären är cirka elva kilometer, men höjden varierar med både latitud och årstid. Den är tunnare vid polerna jämfört med vid ekvatorn, samt något tunnare på vintern jämfört med sommaren. Höjden är cirka 16-18 kilometer vid ekvatorn och 8-10 kilometer vid polerna.
Troposfären karakteriseras av att temperaturen sjunker med höjden över havet. Ovanför troposfären finns stratosfären som karakteriseras av att temperaturen stiger med höjden. Mellan troposfären och stratosfären finns tropopausen. Mellan troposfären och stratosfären sker mycket lite massutbyte, varmluft kan i troposfären stiga till tropopausen men inte längre. Massutbytet som sker mellan troposfären och stratosfären är mycket långsamt och sker nästan uteslutande på medelhöga latituder (mellan 40 och 50 grader nordlig eller sydlig bredd). Troposfären kan i ibland i likhet med jonosfären medge radioförbindelser bortom horisonten, detta kallas troposfärisk refraktion och sker på frekvenser högre än 30 MHz. Liknande fenomen sker ibland också med ljus. Det kallas hägringar och är vanligt när det finns stora temperaturskillnader mellan närliggande luftlager.
I troposfären finns allt som normalt kallas väder, meteorologerna är vanligen mest intresserade av väderförhållandena upp till 5000 meters höjd.

Inga kommentarer: