Summa sidvisningar

söndag 26 augusti 2012

Den globala uppvärmningens orsaker - en stor lögn


Om sanningen ska fram så är talet om den globala uppvärmningen förorsakad av växthusgaser en stor lögn. Om en lögn sägs tillräckligt många gånger och att den dessutom skrivs under som en sanning av FN och dess anställda vetenskapsmän, regeringar, kända ledare som Al Gore och inte minst politiska partier som De Gröna, så blir det till slut en sanning. Låt oss se hur sammansättningen av vår atmosfär ser ut!

Luften i jordens atmosfär är en blandning av olika gaser, där kväve (76,5 procent) och syre (20,5 procent) är de vanligaste. Vattenånga utgör ca 2 % av atmosfären och gasen argon ca 0,9 volymprocent. Koldioxid utgör omkring 0,03 procent. Därpå följer ett antal andra gaser i små mängder; neon (0,002 procent), helium (0,0005 procent), metan (0,0002 procent) och krypton (0,0001 procent). 
Halten av syre, vattenånga och koldioxid kan variera beroende var på jorden du utför mätningen, men av den ovan angivna uppräkningen av atmosfärens gaser, så kan vi se att koldioxid utgör en försvinnande liten del. Om man räknar bort de gaser som inte räknas som växthusgaser, dvs kväve, syre och argon, så finner vi att ca  2 % är att beteckna som växthusgaser. Av dessa gaser är ca 95 % vatten och ca 3,6 % CO2. Man beräknar att av människor förorsakade utsläpp ligger på 0,117 %, alltså en försvinnande liten del! Och då säger man att vi genom att ändra på våra vanor kan påverka den globala uppvärmningen.
Jag brukar i sådana här sammanhang citera Axel Oxenstierna. Han lär ha svarat sin son Johan, som inför resan till Münster tvivlade på sin förmåga att förhandla för Sverige i den Westfaliska freden:

An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur? (Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs?)
De styrande borde ju ha ett bättre förstånd och en större vishet än allmänheten, men så är tyvärr inte fallet. Det var väl bara Mose och de sjuttio samt Salomo som besuttit en större vishet än folket. Men tyvärr förlorade Salomo visheten mot slutet av sin levnad. 
Säg mig en enda ledare i världen som har större vishet än folket!! Makthavarna bara är ute efter makt och pengar. Ingenting annat styr dem! De kan ha goda ambitioner från början, men hamnar tyvärr i situationer som de inte ens själva kan styra. 

Det är väl i så fall DONALD TRUMP!!

Det otroliga har alltså hänt att en hel värld tror på denna soppa av lögner som vi nu kallar för den globala uppvärmningen genom växthuseffekten förorsakad i första hand av koldioxid. Det är andra faktorer som bestämmer jordens lufttemperatur.  Jag vill påstå att det tvärtom är bra för jorden att vi ökar volymprocenten av koldioxid i luften. Det är bra för växtligheten med ökad produktionsförmåga som följd. Ökar vi växtlighetens volym i världen innebär det också en ökad syrehalt i luften, vilket inte kan vara fel. 

Källa: http://ajitvadakayil.blogspot.se/2011/12/lie-of-greenhouse-gases-causing-global.htmlInga kommentarer: