Summa sidvisningar

fredag 24 augusti 2012

Födslovåndornas tid.


Om sanningen ska fram har vi inte sett någonting av det som ska komma. Det är ju ganska så naturligt eftersom det inte har hänt ännu. Det som händer är att Gud håller på att förbereda sin församling för framtiden. Det är därför som Han har avslöjat så mycket av den som kommer i sitt Ord. Speciellt i Uppenbarelseboken.
 • Vi kan se hur folk reser sig mot folk, speciellt hur inbördeskrigen blossar upp i det ena landet efter det andra. Precis det som Jesus sa skulle hända.
 • Det har aldrig varit så många jordbävningar på jorden – åtminstone inte under vår livstid – som nu. Det var också en förutsägelse av Jesus i bl a Matteus 24.
 • Den ena vulkanen efter den andra får utbrott. Det är över femtio vulkaner som just nu är aktiva på jorden och det kommer att bli flera.
 • I Mellanöstern trappar länderna upp. Stormakterna hotar att (läs USA) intervenera i Syrien. Israel hotar att anfalla Iran p g a risken för att Iran anfaller Israel med atomvapen. Hizbollah kommer att anfalla Israel om Israel anfaller Iran. Egyptens fredsavtal med Israel verkar vara i farozonen. Muslimska brödraskapet har för avsikt att militarisera Sinaihalvön, vilket kommer att bli ett hot mot Israel.
 • Ekonomin är i gungning över hela världen. Världsekonomins hjärta finns i USA. När USA:s ekonomi faller, stannar hjärtat och då kommer hela världen att drabbas. Men fallet för ekonomin börjar i Europa.
 • Många länder på jorden upplever nu en torrperiod, som man kan beteckna som apokalyptisk. Priserna på mat kommer att rusa i höjden.
 • Nu ligger bensinpriset på över 15.00 kr och det kommer att bli högre. Det går an så länge det finns bensin och diesel. Vi är beredda att betala mycket innan vi ställer bilen, kanske upp till 30 kr innan smärtgränsen infinner sig. Men vad händer om det blir stopp i oljeflödet?? Det kommer att bli förödande för transporter med lastbil och flyg.
 • Terroraktioner över västvärlden kommer att bli flera. Lägg märke till vad som kommer att ske i Storbritannien och USA.
 • Stora ansträngningar har gjorts för att framställa ett ’chip’ och nu finns det flera modeller för myndigheterna att välja på. Uppenbarelseboken talar ju om ett ’märke’ som alla måste bära. Problemet som jag ser det är att det ännu vad jag vet saknas möjligheter att spåra chipet via satellit, som jag tror är målet för det kontrollsamhälle som är i antågande. Men det kommer. Kortet med chip först – chipet på handen eller pannan sedan.
 • En världsreligion håller på att mejslas fram som är synkretistisk, dvs det är en blandning av många religioner. Jesus får vara med på ett hörn, men han är bara en av vägarna till gud.  De som förfäktar att det bara finns en enda väg till ett evigt liv nämligen Jesus Kristus, kommer att förföljas och även dödas.
 • Tecken kommer att synas på himlavalvet. Det gör det och kommer att göra. Jesus föddes när en speciell stjärna vägledde de vise männen. Gud är densamme. Det som händer i vårt solsystem är ganska så signifikant. Det är ytterst troligt att en stor himlakropp påverkar hela vårt solsystem. Den har många namn. Ett av de mer kända namnen är Nibiru och den kan vara nära jorden just nu, vilket kan ha en negativ inverkan på oss. I USA har Eliten varnat de som har ’biljetter’ till de underjordiska städerna att göra sig beredda. NASA har gjort sitt yttersta för att förhindra allmänheten att få reda på att denna himlakropp existerar. Man har byggt ett speciellt teleskop på Sydpolen (SPT) för att bevaka rymden från den utsiktspunkten, eftersom Niburu inte är synlig från det norra halvklotet. Man har dessutom ’klippt ut’ en bit av Google Earth – den del av rymden där man kan se Nibiru. Så man har gjort sitt bästa för att dölja det som är på väg att hända.
 • Jag nämnde underjordiska städer. Ja, många miljarder dollar har använts för att bygga underjordiska städer, pengar som tagits ur en budget som är dold för allmänheten, som kallas för ’black budget’. Det finns ca 200 st sk Deep Underground Military Bases (DUMBS) I USA och det finns också sådana i andra länder, men de är mest kända i USA. Dessa är byggda på ställen som anses säkra ur jordbävningssynpunkt och även om det skulle komma stora tsunamis. Därför är inga av städerna byggda nära kusten utan en bit inåt landet. De är avsedda för en specifikt utsedd grupp människor inom den politiska och ekonomiska hierarkin. Precis som om man kan gömma sig för Gud!
 • En sak som Jesus varnar för flera gånger är falska profeter. Hur ser man att någon är en falsk profet? Jo, vilken frukt som deras liv ger både i deras privatliv och deras offentliga tjänst. Det finns många som lämnar djupa ärr efter sig med sårade och uppgivna människor. Det finns många som rivits av vargar i fårakläder. Det finns många Guds tjänare som tänker på sig själva först, som plundrar dem som de är satta till att hjälpa. Petrus skriver (1 Petrus 2:1) Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.
 • En dom väntar för Guds församling. (1 Petr. 4) Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus.
·  Det är många värkar som föregår en födelse och strax innan nedkomsten är värkarna som starkast och de kommer tätare och tätare ju närmare själva födelsen man kommer. Jag tror att födelsen symboliserar vedermödans början. Det är då detta händer: (Upp 12) Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. 2 Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. 5 Och hon födde ett barn, en son, som skall styra alla folk med järnspira, och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. 6 Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar.
Allting som händer runt omkring på jorden strålar samman till en punkt: Kvinnan föder en son.  Vem denna kvinna är och vilken sonen är kommer jag att skriva om i min nästa blogg. Spännande tider för Guds församling väntar!

Inga kommentarer: