Summa sidvisningar

söndag 19 augusti 2012

En sammanfattning av mina blogginlägg.


Om sanningen ska fram, så har jag hitintills tagit upp följande sanningar och försökt att bevisa dem med hjälp av Guds Ord.
 • Det första blogginlägget skrev jag den 23 juli 2012. Där tog jag upp bristen på sanning. Sanningen själv är Jesus Kristus och det är i Honom dvs Ordet vi har sanningen. Det avgörande är hur vi tolkar Ordet, att vi låter den Helige Ande styra våra tankar.
 • Det andra inlägget handlade om Det Dolda Mannat som Gud avsiktligt gömt i sitt Ord fram tills idag.
 • I det tredje inlägget tog jag upp de Nycklar som Gud gett oss att med den Helige Andes hjälp låsa upp de dolda skatterna, som varit gömda in tills idag.
 • I det fjärde och femte inlägget lägger jag fram bevis för att det inte finns någon möjlighet till frälsning efter det att Jesus kommit tillbaka som bokserien Left Behind (Lämnad Kvar) förespråkar, därför att det bara finns EN enda uppståndelse för de rättfärdiga och den sker vid Jesu tillkommelse.
 • I det sjätte inlägget talar jag om att vedermödan är att betrakta som en bröllopsfest. Jesus är brudgummen, församlingen är brudeskaran, som innefattar bruden själv samt brudens tärnor och brudgummens vänner. Bröllopsfesten, som enligt judisk sed varade i sju dagar, föregår bröllopet som äger rum i brudgummens hem. Dessa sju dagar är vedermödans sju år. Det blir alltså inget bröllop förrän bröllopsfesten är avklarad.
 • I mitt sjunde inlägg poängterar jag att de dolda sanningarna varit dolda ända fram till i våra dagar, eftersom Gud vill att vi ska se vad som ligger framför oss, för att vi ska vara förberedda.
 • I inlägg åtta tar jag upp ytterligare två sjutal som Gud använder i sitt Ord för att förebilda vedermödan och Jesu tillkommelse. Dessa två sjutal finns i berättelsen om när Josua intar Jeriko och när Noa är på väg att slutföra arbetet på arken.
 • Ett gästinlägg från en god vän som kallat det för JUBLA! VEDERMÖDAN ÄR HÄR! Det beskriver vedermödan på ett helt annat sätt än vi är vana vid. Vedermödan är INTE Guds vrede, utan en tid av intimitet mellan Jesus och bruden
 • Det tionde inlägget försöker klargöra vad Daniel menar med bildstodens tio tår som består delvis av lera och delvis av järn. Det är inte E.U. som många förfäktar utan det romerska riket består idag av hela jorden. Jorden är redan indelad i 10 regioner av New World Order.
 • Nummer 11 handlar om att jag är mycket tacksam till Gud att jag får leva just i en tid som denna.
 • Corrie ten Boom skrev i ett brev 1974: ATT FÖRSÖKA UNDFLY VEDERMÖDAN ÄR HELT FEL! Det tolfte inlägget är verkligen läsvärt.
 • Sabbaten, en omtvistad sanning, tar jag upp som inlägg tretton. Lite okontroversiellt skrivet kanske.
 • Det senaste inlägget handlar om hur Satan förbereder världen på att motta MÄRKET. Han börjar tidigt med gnuggtatueringsbilder för de små barnen, piercing och tatueringar för ungdomar och äldre. Det ska inte vara något märkligt med att märka sig själv på olika sätt. Chipet på handen eller i pannan blir en naturlig fortsättning.

Inga kommentarer: