Summa sidvisningar

onsdag 8 augusti 2012

Det traditionella E.U. vilddjuretI Daniels uppenbarelse berättar han om vilddjuren från hans tid och framåt, men Uppenbarelseboken nämner även Egypten och Assyrien, vilka existerade innan Daniel. Därför är Daniels fjärde vilddjur samma som Uppenbarelsebokens sjätte vilddjur.

(Dan 7:23) …Det fjärde djuret (sjätte) betyder att ett fjärde rike (sjätte) skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden...  (SFB)

Det sista vilddjuret är olikt eftersom det är det första vilddjuret som kommer att uppsluka hela jorden och därför är det också kollektivt till sin natur. I sin nuvarande form är det en typ av Amerikas Förenta Stater, som omfattar hela världen. Inuti detta vilddjur finns hela jordens alla folk. Det finns bara ett kollektivt "rike" som inom sig har de sju huvudena och de tio hornen och det är inte den Europeiska Unionen (EU) utan Förenta Nationerna (FN). FN är grunden för de kommande drak- och vilddjursrikena. Ändetidens vilddjur, som Uppenbarelseboken talar om, kommer att bestå av alla stammar, folkslag, språk och länder vars namn inte är skrivna i Livets Bok (Upp 13:7).

Den traditionella teorin att EU är vilddjurets rike växte fram när den europeiska unionens stater närmade sig tio till antalet, vilket många trodde var de tio kungarna (Upp 12:3). Teorin visade sig dock ganska snart vara felaktig när antalet medlemsländer bara fortsatte att öka och i dagsläget är 27 länder anslutna. Den felaktiga teorin grundade sig på att man felaktigt antog att Romarriket skulle återuppstå inom det forna Romarrikets gränser. Sanningen är dock att ändetidens Romarrike kommer att spänna över hela jorden, men vara splittrat av lera, vilket är alla jordens länder som inte tillhörde det ursprungliga Romarriket. Daniel sa att de ursprungliga delarna av Romarriket icke skola hålla ihop med varandra (Dan 2:43), vilket betyder att de inte längre kommer att vara på en geografisk plats eftersom en beblandning där skall äga rum genom människosäd och bli utspridda över jorden i olika länder.

(Dan 2:43) Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl en beblandning där skall äga rum genom människosäd, men att delarna likväl icke skola hålla ihop med varandra, lika litet som järn kan förbinda sig med lera.  (1917)

Järnet i det ursprungliga Romarriket är nu splittrat av lera, som består av folkslag och länder vilka aldrig var en del av det ursprungliga Romarriket. Gud uppenbarade genom Daniel att det sista vilddjuret (det sjätte) kommer att vara annorlunda eftersom det kommer att spänna över hela jorden, som nu är järnet och leran (Dan 2:33).

Om vi följer språken, kulturen och religionen i det ursprungliga Romarriket, så ser vi att "säden" har spritts över hela jorden. Daniel förutsåg att Romarriket skulle delas i två ben med två fötter. (Dan 2:33) Benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Det är uppenbart att det östra benet till en början var Östra Europa och Västra Asien, och det västra benet var Västra Europa. Ju mer dessa två ben förökade sig, desto mer spreds deras säd, språk, kultur och religion över världen. Det enda som skiljde dem var leran. Det är dock uppenbart att de aldrig kommer att återvända till sina historiska och geografiska områden, vilket fortfarande hävdas av dem som håller fast vid teorin att EU är vilddjuret (Upp 13:1).


När Gud återigen delar detta Romarrike så kommer det att bli en tredelning: den östra fotens järn, den västra fotens järn, samt leran, vilken kommer att skiljas från båda fötterna. (Dan 2:41) …delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike… Historien upprepar sig. Gud kommer att splittra detta moderna Babel på precis samma vis som skedde med det ursprungliga Babel.
Översatt ur Hidden Manna av David Eells 

De tio regioner som är planerade av NWO,  varav E.U. är en region.
 

Inga kommentarer: