Summa sidvisningar

måndag 1 oktober 2012

Blås i hornet - oavsett!!Om sanningen ska fram, så är det inte många som läser det jag skriver. Därför har jag frestats att lägga ner denna verksamhet och i stället ägna mig åt annat. Jag hade ett samtal med en lärarkollega häromdagen och vi konstaterade att det vi gjorde inte var fåfängt, utan det har visat sig vara av bestående värde. Vi startade nämligen en skola tillsammans. Inte bara vi utan det fanns förebedjare, föräldrar och andra som också var delaktiga och oumbärliga för att det över huvud taget skulle gå att starta och driva en kristen skola. Vi kallade skolan för Fyrljusskolan eftersom vi ville att skolan skulle sända Guds ljus till en vilsen värld. Vi bad. Vi sjöng lovsånger. Vi välsignade Israel. Vi lärde oss Guds Ord utantill. Undervisningsmaterialet var kemiskt rent från evolutionslära och andra lögner, som barnen i en kommunal skola får sig till livs dagligen. Vi ville verkligen ge barnen en bra start i livet, en grund att stå på när regnet och stormarna började piska på det livshus som var och byggde.
Samtalet med min kollega stärkte min syn på att det är viktigt att lyssna till den inre rösten oavsett om någon lyssnar till det man säger eller inte. Då har man i alla fall varit lydig mot den Helige Ande och gjort det som man känt i sitt inre. Så här skriver Hesekiel:
HERRENS ord kom till mig. Han sade:
2 "Du människobarn, tala till dina landsmän och säg till dem: När jag låter svärdet drabba ett land och folket i det landet utser en man bland sig och gör honom till sin väktare, 3 och han ser svärdet komma över landet och blåser i hornet och varnar folket, 4 men den som får höra ljudet från hornet ändå inte låter varna sig, utan svärdet kommer och tar bort honom, då kommer hans blod över hans eget huvud. 5 Han hörde ljudet från hornet men lät inte varna sig. Därför kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit varna sig, hade han räddat sitt liv.
6 Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet för att varna folket, och svärdet kommer och tar bort någon bland dem, då dör denne genom sin egen missgärning, men hans blod skall jag utkräva av väktarens hand.
7 Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. 8 När jag säger till den ogudaktige: Du ogudaktige, du måste dö! och du då inte varnar honom för den väg han går, så skall den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. 9 Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går, för att han skall vända om ifrån den, och han ändå inte vänder om ifrån sin väg, då skall han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat ditt liv. HERRENS ord kom till mig. Han sade:
2 "Du människobarn, tala till dina landsmän och säg till dem: När jag låter svärdet drabba ett land och folket i det landet utser en man bland sig och gör honom till sin väktare, 3 och han ser svärdet komma över landet och blåser i hornet och varnar folket, 4 men den som får höra ljudet från hornet ändå inte låter varna sig, utan svärdet kommer och tar bort honom, då kommer hans blod över hans eget huvud. 5 Han hörde ljudet från hornet men lät inte varna sig. Därför kommer hans blod över honom själv. Om han hade låtit varna sig, hade han räddat sitt liv.
6 Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet för att varna folket, och svärdet kommer och tar bort någon bland dem, då dör denne genom sin egen missgärning, men hans blod skall jag utkräva av väktarens hand.
7 Du människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag skall varna dem, när du hör ett ord från min mun. 8 När jag säger till den ogudaktige: Du ogudaktige, du måste dö! och du då inte varnar honom för den väg han går, så skall den ogudaktige dö genom sin missgärning, men hans blod skall jag utkräva av din hand. 9 Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går, för att han skall vända om ifrån den, och han ändå inte vänder om ifrån sin väg, då skall han dö genom sin missgärning, men du själv har räddat ditt liv.
Så jag kommer att fortsätta att blåsa i hornet
Jag kommer att fortsätta att slipa mitt svärd för att det ska bli ännu skarpare.
Jag kommer att fortsätta att ha många pilar i mitt koger, så att jag alltid är redo att skjuta ner de fiender som reser sig upp mot Herren och Hans Ord.

Inga kommentarer: