Summa sidvisningar

lördag 30 mars 2013

Sanningen om jordens framtid


Den 26 mars 2013 publicerade tidningen Dagen en artikel skriven av docent Pekka Mellergård, Örebro, som handlade om Framtidskommissionens slutrapport. Pekka är besviken över vad kommissionen kommer fram till och efterlyser ett engagemang från den svenska kristenheten och frågar "vilket ansvar vi är beredda att ta inför de utmaningar som ligger framför".
Denna grupp människor som diskuterat och sammanställt "aktuella forskningsresultat inom olika samhällsområden". Det verkar vara en helt och hållet sekulärt sammansatt grupp som inte har några som helst kunskaper eller insikter i vad Gud har planerat för den här planeten och vad som är vår uppgift som människor att ta hand när det gäller Guds skapelse.
Att det finns en uppgivenhet i formuleringarna i slutrapporten visar dock en insikt om problemens storlek, att det som händer på jorden inte är möjligt att göra något åt. Människan gör tafatta försök att förändra det som händer genom skattepålagor för att minska de utsläpp vi gör i atmosfären. Militära myndigheter besprutar atmosfären med metalliska föreningar för att kunna använda dem att styra vädersystem med elektromagnetisk strålning. Alla dessa försök av olika myndigheter att styra utvecklingen i en speciell riktning får enbart negativa konsekvenser både för enskilda människors ekonomi och deras hälsa. 
Det jag vill föra in i debatten är att våra insatser för att rädda miljön är som att sätta på ett plåster på ett sår där tryckförband behövs. Det kan verka vara en mycket pessimistisk syn på situationen för jorden, men jag är i gott sällskap. Gud anser nämligen samma sak. Om du inte tror på Gud, så spelar det ingen roll. Han håller ändå på att föra in jorden i den återvändsgränd där det är omöjligt att vända om. Det enda vi har att trösta oss med är att Gud (Jahve) har lovat att inte låta jorden översvämmas någon mer gång. 1 Moseboken 8:21,22  "Härefter skall jag inte mer förbanna jorden för människans skull, eftersom hennes hjärtas tankar är onda ända från ungdomen. Jag skall aldrig mer döda allt levande så som jag nu har gjort. Så länge jorden består, skall sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra." 1 Mos. 9:9-11  "Se, jag skall upprätta mitt förbund med er och era efterkommande efter er och med alla levande varelser som är hos er: fåglar, boskapsdjur och jordens alla vilda djur, alla som har gått ut ur arken, alla djur på jorden. Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden."
Jordens fortsatta användning av människan efter syndafloden som skedde 2348 år f. Kr har alltså pågått i över 4000 år och under den tiden har det skett stora förändringar på jorden. Detta förutsåg Gud för Han skriver i Psalm 102 För länge sedan lade du jordens grund, himlarna är dina händers verk. De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad, du skall förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner. 
Sett ur Guds perspektiv, så kan vi alltså räkna med att en försämring - en utnötning - av jordens resurser äger rum hela tiden. Till slut är kläderna så dåliga, bildligt talat, att de inte duger till annat än att brännas upp. JORDEN ÄR SPARAD ÅT ELDEN. Vi kan bl a läsa om detta i 1 Petrus brev 3. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.
Jorden har inte lång tid kvar. Den är sparad åt elden. Gud kommer att skapa en ny jord där rättfärdighet bor. Det är det perspektivet vi måste ha. Vi måste känna till att denna jord kommer att brinna upp och vi måste veta att Gud kommer att skapa en ny jord. Den nuvarande jordens dagar är räknade.
Så svaret på den fråga som Pekka Mellergård ställer är att det spelar ingen roll vad vi gör, vi kan ändå inte rädda jorden. Det hindrar dock inte att vi utför Guds befallning att råda över naturen, att vara förståndiga när det gäller att vårda naturen. 
Jag betalar gärna mer för en vara som är obesprutad. Jag betalar gärna mer för äggen som är lagda av frigående höns. 
Jag betalar gärna mer för kött från grisar som tas väl om hand utan massa antibiotika. 
Jag kör gärna en miljöbil (om jag har råd). 
Listan kan göras lång, men detta innebär inte att vi kan rädda jorden. Den håller på att nötas sönder och det är Guds plan, eftersom Han planerar en mycket bättre jord där rättfärdighet bor.


Inga kommentarer: