Summa sidvisningar

måndag 1 april 2013

Bibelns Gud är historiens Gud.Bibelns Gud är historiens Gud, nuets Gud och framtidens Gud. Bibeln är ju i sig själv en historiebok, som beskriver det som har hänt på jorden och även i himmelen, där Gud bor. Gud har valt att skriva ner denna bok med hjälp av människan. Det enda som Han egenhändigt har skrivit är de två stentavlorna med tio Guds bud. Dessa finns fortfarande kvar någonstans i Israel, men de ligger förvarade kvar i arken med nådastolen som lock. Med all sannolikhet finns arken kvar i Golgata berg, under den plats där korset stod.  Jesus var så sönderslagen efter alla piskrapp, såren i händer och fötter och alla såren efter törnekronan att blodet rann längs korsets stam ner i en spricka i berget som fanns i det hål som var uthugget för att korsets stam skulle kunna stå stadigt. Blodet rann ner genom sprickan och droppade på nådastolen som Gud med människans hjälp hade placerat alldeles under korset. 3 Mos 16:14,15  Och han skall ta av tjurens blod och stänka det med sitt finger framtill på nådastolen. Sju gånger skall han stänka blodet framför nådastolen med sitt finger. Sedan skall han slakta folkets syndoffersbock och bära in dess blod innanför förlåten, och han skall göra med blodet som han gjorde med tjurens blod. Han skall stänka det på nådastolen och framför nådastolen. Jesus kunde ju inte själv göra detta eftersom Han hängde på korset, men Gud hade förberett hela detta scenario med att för det första placera arken med nådastolen i Golgata berg och sedan till yttermera visso placerat korset alldeles ovanpå den grotta där arken står. I Guds värld finns ingen slump, ingen tur, ingen otur, inget öde, utan allt sker med en suverän vetskap och kunskap. Jag älskar denne Gud som också har allt under kontroll också när det gäller dig och mig. Honom kan vi lita på under allt som händer oss.


Bilden beskriver det fyrkantiga hål som var uthugget i Golgata berg vari korsets stam stod nedsänkt. Du kan också se sprickan som Jesu blod rann i på sin väg ner till arken med nådastolen, som stod och fortfarande står i Sidkias grotta.

http://www.jesusisreal.org/crucifixionsite.htm

Inga kommentarer: