Summa sidvisningar

söndag 14 april 2013

Ryttaren på den vita hästen

Upp 6:1-2  Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" Jag såg, och se: en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra.

Jag tror att de sju års vedermöda som bibeln talar börjar med att den vita hästen drar ut. På hans rygg sitter det en man som har en båge. Innan ens striden hade börjat fick han en segerkrans, eftersom ryttaren skulle segra. Det var bestämt redan från början. 
I början av Uppenbarelseboken skriver Johannes: Upp 1:1  Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Alltså hade ingenting skett av det som Johannes får se på ön Patmos och detta händer i slutet av det första århundradet efter Kristi födelse.
  
Vem är då ryttaren på den vita hästen i det första sigillet under vedermödan, Kristus eller antikrist? 
 Ryttaren på den vita hästen är Kristus i en modern tappning av en skara troende som vi kan kalla för Människosonen, som "drar ut som en segerherre, för att segra". Den son som föddes av kvinnan i Upp 12:5. 
Jesus kom för första gången vid början av de första 3½ åren av lärjungarnas vedermöda och Människosonen (i form av en kollektiv kropp) skall komma i början av de första 3½åren av ändetidens vedermöda.

Varför måste detta vara den dom som kommer med det första sigillet? 

(1 Petr. 4:17) Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Precis som Människosonen Jesus kom med det osyrade brödet, bekräftade det med tecken och under, vilket gjorde Israel och hennes ledare ansvariga till att omvända sig eller bli dömda, så kommer det att vara med ändetidens Människobarn och det andliga Israel. (Joh. 9:39) Jesus sade: "Till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda."
Simeon profeterade att Människosonen Jesus skulle orsaka någras förkastelse och andras inympning. (Luk 3:34) …"Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. Jesus var ett ”tecken” att ändetidens Människobarn skulle komma med samma dom. Såsom det var med Jesus och judaismen, kommer Människosonens tecken (en kollektiv kropp i den yttersta tiden) att bli ”motsagt” av de avfallna ”kristna”. Mose, såsom den tidens Människoson, kom med Lagen, som höll de upproriska ansvariga och kom med dom. (Rom. 4:15) Lagen åstadkommer ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse.


Vad representerar den ”vita hästen”? 

Såsom en människas sinne använder sin kropp som ett arbetsdjur  för att uträtta sitt arbete, så är också hästen selad som ett arbetsdjur för att göra sitt arbete. Hästen representerar kroppen eller vilddjuret. (Ps. 147:10) Han har ej sin lust i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet . Denna vers skulle kunna passa även för de andra ryttarna på de andra hästarna i Uppenbarelseboken sex. Men att rida en vit häst symboliserar en total kontroll av din kropps styrka och sinne för att uträtta rättfärdiga gärningar. Hästen bär ryttaren som ”människas ben”  bär Människosonen. Övervinnare rider på de vita hästarna därför att deras kroppar underordnar sig den andliga människan som underordnar sig den Helige Ande.

Människosonen (i en kollektiv kropp) kommer att vara de vita ryttarnas förstlingsfrukter i våra dagar och Kvinnans (församlingens) utvalda kommer också att följa sin Herre på de vita hästarna för att avsluta domen efter vedermödan. (Upp 19:11) Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. (14) De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg.
 
Precis som Andens utgjutelse av vårregnet över Människosonen kommer hans kropp att vara tyglad som en vit häst, så kommer onda andemakter på samma sätt att rida på vilddjuret, som består av köttsliga människor, under resten av sigillens domar för att komma med förbannelser över jorden. Skillnaden mellan Människosonen och de övriga ryttarna är att han är den som lösgör dessa domar precis som Jesus, Moses och Jeremia gjorde. 

Fritt översatt från David Eells bok "Det Dolda Mannat".
 

Inga kommentarer: