Summa sidvisningar

söndag 14 april 2013

Ryttaren på den röda hästen


Upp 6:3-4  
Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!" Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.
Jag har valt att översätta en profetia som Maurice Sklar publicerade den 16 augusti 2012.  Där beskriver han den röda hästen på ett bra sätt. Johannes använder ordet "purrhos" för att beskriva färgen på hästen och den svenska översättningen av det ordet blir eldröd. (Jämför de svenska orden pyroman, pyroteknik.)

Jag kan inte hålla med Maurice om att Jesus skulle komma tillbaka före vedermödan. Vredens tid kommer efter vedermödan, då Gud ska döma jordens innebyggare för allt det blod som utgjutits under vedermödans tid. Men jag tycker att den profetia han fick är intressant. Guds Ord uppmanar oss att bedöma en profetias sanningshalt och jämföra den med vad Guds Ord säger. Det som är mest intressant i denna profetia är att Billy Graham är ett tidstecken. När han flyttar hem till Herren, då är enligt Maurices profetia tiden för nåd över. Min tolkning är att freden på jorden då är över och att krig kommer att bryta ut på många fler platser än vi kan se idag.


Här är min översättning:


Så säger Herren:
Den tidsperiod av nåd som jag slösat över jorden kommer att tas bort. Den finansiella säkerheten och stabiliteten kommer att tas bort från de rika nationerna som har tagit pengar och resurser från de fattiga och hamstrat dem. Jag kommer att ta bort beskyddets sköldar och tillåta västvärldens fiender att komma med ödeläggelse genom terrorhandlingar.  Krig kommer till Israel, Mellersta Östern och till Väst.
När en gång krigets röda häst är lössläppt, kommer den att fortsätta sitt verk under vedermödans sju år, fram till dess som JAG återvänder för att sätt upp mitt rike på jorden.
Vedermödans tid är nära. O jord, jord, jord hör HERRENS Ord! Lägg märke till när jag tar hem min tjänare Billy Graham. När jag tar hem honom är det ett profetiskt tecken. Alldeles därefter kommer nådens tid att ta slut. (Tiden av fred på jorden)
Vakna upp och gör er redo för min uppenbarelse i denna midnattstid, o du fallna församling – jag kommer för att hämta min brud som har gjort sig själv redo. Omvänd dig och bered dig att möta din Gud. Om du inte är beredd kommer du att få genomlida Min vrede på jorden som har förhärdat sina hjärtan mot mig. O JORD, JORD, JORD HÖR HERRENS ORD.
 

Inga kommentarer: