Summa sidvisningar

tisdag 9 juli 2013

Sanningskärlek

Det var länge sedan jag skrev något i denna blogg, men när jag hittade en läsebok för Folkskolan som min mormor använt, känner jag mig föranledd att skriva ner en av de berättelser som denna bok innehåller.
Berättelsen har överskriften SANNINGSKÄRLEK.

Georg var en rask och liflig gosse, som aldrig ville vara sysslolös. En dag gaf fadern honom en liten yxa. Däröfver gladdes Georg hjärtligt. Han sprang ut på gården med sin skatt i handen och pröfvade dess skarpa egg på allt som låg i hans väg. Slutligen gick han in i trädgården, där han fäste sina ögon på ett stort päronträd. Ifrig att bruka sin yxa anföll han genast trädet och högg kors och tvärs i dess stam. Men, då han efter en stund tröttnade vid det ovanliga arbetet, gick han åter till sina syskon för att hvila sig.
Några dagar därefter kom Georgs fader ut i trädgården och fick se, att hans vackra päronträd var alldeles fördärfvadt. Mycket ledsen gick han tillbaka och frågade i sträng ton, hvem som hade gjort detta fula streck. Georg blef rädd och vare ett ögonblick villrådig, om han skulle säga sanningen. Han kände sig väl frestad att tiga för att slippa bannor och aga, men strax därpå samlade han allt sitt mod, steg fram till fadern och sade: "Pappa, jag kan icke ljuga, jag har gjort det med min yxa." Då tog fadern honom i sin famn och sade: "Mitt kära barn, jag vill hellre förlora tusen päronträd än att hafva en lögnare till son."
Denne son blef sedermera en utmärkt man, som under namnet Georg Washington befriade sitt fädernesland och med vishet rådde öfver millioner människor.

Sanningen gör dig fri! Lögnen binder.


Inga kommentarer: