Summa sidvisningar

lördag 28 december 2013

12.0

Del 1
 
Herren säger i sitt Ord:  Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del. 1 Kor 13:9-10. Allt profetia som människan tar emot från Herren är inte fullkomlig, utan måste tas emot under bön och urskiljning. En del av profetian kan vara rätt och andra delar kan vara fel, eftersom vi är människor och vi kan lägga in våra egna önskemål eller våra egna tankar i det vi profeterar. Däremot är det fel att förkasta ALL profetia utan att först ha lyssnat på den eller läst den och bett Helig Ande om hjälp att tolka den rätt. Det är också viktigt att det finns mer än ett vittne: Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Matt 18:19.
När samma budskap profeteras ut genom två eller fler vittnen, då ska man dra öronen åt sig. Då gäller det att vara uppmärksam.  Herren själv säger i sitt Ord att : Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.  Amos 3:7.
Alltså tillhör vi som är kristna en skara människor på jorden som är priviligierade, eftersom vi får reda sådant som vanliga, världsliga människor inte har en aning om.
Vi närmar oss en tid i historien som är säregen, som inte liknar någon tid som tidigare förekommit. Den är extraordinär. Det är den tid som det står mest om i Bibeln, alltså måste den vara mycket viktig. Nästan hela Uppenbarelseboken handlar enbart om den tiden. Den står för dörren. Detta skriver jag inte för att skrämma dig, utan för att du skall förbereda dig inför den tid som kommer.
Mentalt, lekamligt och andligt. Låt inte de händelser som kommer överraska dig, utan var förberedd. Det var det Gud ville när Han skrev om denna tid i sitt Ord. Han skrev inte för att skrämma dig utan för att ge dig en chans att förbereda dig, att vakna.
En psalm som handlar just om denna tid är Psalm 91.
Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga,
han säger: "I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på."
Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.
Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt.
Hans trofasthet är sköld och skärm.
Du skall inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen,
inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus.
Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig.
Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff.
Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt.
Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda.
Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar.
De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar.
"Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn.
Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära.
Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning."
Detta får bli ingressen till det intressanta men uppfordrande profetiska sammanhang som jag vill visa dig och som är på väg att hända. Tänk att du och jag får vara med om dessa händelser som står om i Guds Ord. Vi är födda ”just för denna tid”. Ester 4:14

Inga kommentarer: