Summa sidvisningar

söndag 29 december 2013

12.0 2 Efrain Rodrigez, Puerto Rico


Till alla bröder och systrar i tron. Må Kristi frid vara med er alla som läser detta budskap från den levande Guden som gäller en händelse som snart ska inträffa i Puerto Rico, i Karibiska Havet och Atlanten. Jag utnämndes för 40 år sedan av Gud att bli Hans profet för att informera Hans folk om Hans planer och förklara med stor detaljrikedom det som Herren tänker göra mot den ondska som råder bland sitt folk på Puerto Rico och i världen. Som det står i Jeremia bok 26:1-6
I början av Jojakims, Josias sons, Juda kungs, regering kom detta ord från HERREN. Han sade:
"Så säger HERREN: Ställ dig i förgården till HERRENS hus och tala till alla Juda städer, till dem som kommer för att tillbe i HERRENS hus. Tala till dem alla de ord som jag befaller dig att tala. Tag inte bort något från dem.
Kanske skall de då höra och vända om var och en från sin onda väg. Då skall jag ångra det onda som jag har i sinnet att göra med dem på grund av deras onda gärningar.
Du skall säga till dem: Så säger HERREN: Om ni inte vill lyssna till mig och vandra efter den lag som jag har förelagt eroch höra vad mina tjänare profeterna talar - dem som jag sänder er, ja, som jag gång på gång har sänt till er, fastän ni inte har lyssnat -då skall jag göra med detta hus som jag gjorde med Silo. Och denna stad skall jag göra till en förbannelse för alla jordens folk."
På Guds befallning vill jag inte hålla tillbaka ett enda ord av det som Han har gett mig. Gud har bultat på alla kyrkodörrar i Puerto Rico för att ge dem denna varning. De två senaste åren har jag fört fram detta budskap i dessa kyrkor. Av alla de 6000 kyrkorna är det bara en liten grupp evangeliska kyrkor som tagit emot det Gud vill varna dem för. Även om alla församlingarnas pastorer har kunskaper och information om Guds budskap och de konsekvenser som denna händelse kommer att föra med sig, så har dessa pastorer inte velat informera sina församlingar, eftersom de fruktar för att detta budskap kommer att föra med sig panik. De använder sig också av ursäkten att ”Gud är kärlek” och att Han inte kan göra detta. De har glömt att Gud också är en förtärande eld och att Han faktiskt dödade hela den generation som levde under Noas tid. Innan Gud gjorde detta blickade Gud ut över jorden och Gud såg att Noa var en rättfärdig man. Gud berättade för Noa vad Han tänkte göra och Han befallde Noa att bygga arken. 
Gud talade också om för Abraham om sina planer att förstöra städerna Sodom och Gomorra. 
Gud reste också upp Jona som sin profet och talade om för honom vad han skulle göra. Han skulle åka till staden Niveve och varna staden för den dom som Gud hade föreberett för staden om den inte vände om från sina onda vägar. Gud gav dem 40 dagar att ändra sig.
Jag frågar er:
Vem tillät att 250.000 dog på Haiti på bara några minuter?
Vem tillät att 200.000 dog i Indonesien när tsunamin kom?
Vem tillät att 250.000 dog i Japan genom en tsunami och en jordbävning på en enda dag?
Alla blev tagna på sängen: Djur, äldre, barn, ja alla. Alla var på olika platser och de dog allesammans. Nu frågar jag: ”Törs någon säga att Gud är ond?” De som säger det finns bland annat i Guds församlingar i Puerto Rico. Guds Ord säger att ingenting inträffar utan att Han tillåter det. Det är svaret på den frågan. Gud har avslöjat vad Han tänker göra inte bara för barn utan även för äldre och till och med för dem som inte är troende. Precis som Han gjorde för Farao under Josefs tid. Otroligt nog trodde den hedniske Farao det som Josef berättade för honom. Omedelbart gav han order om att göra det som Josef varnade för. Du kan läsa om detta i 1 Mos 41. Men Guds ö, Puerto Rico, som har Helig Ande och allt som tillhör den frågar inte Helig Ande om detta budskap är sant. De frågar inte Gud om detta budskap är från Honom eller inte! 
Jag kommer att ingående förklara hur Gud kommer att utföra sin dom den natten. Om jag är en falsk profet, är mina dagar som Hans profet räknade. Precis som Gud pekade ut de falska profeterna i Jeremia 26. Det står om detta också i Hesekiels bok. Hela mitt liv kommer att vara i fara utan Jesus, min Herre och Frälsare. Jag skulle aldrig säga dessa saker utifrån mig själv. Jag säger dessa saker eftersom Gud verkligen har uppenbarat dem för mig. Jag har informerat Jesu Kristi församlingar på ön Puerto Rico att detta är slutgiltigt och sant och att detta är sagt  å den levande Gudens vägnar. Det spelar ingen roll hur mycket du ber, fastar eller ropar. Det spelar ingen roll vad du gör: Gud kommer inte att ändra sig! Herren sa till mig att detta var precis som den dröm som Farao hade. Det kommer att ske. Detta innebär att det viktigt för Gud och Han kommer snart att låta det ske.

Inga kommentarer: