Summa sidvisningar

måndag 30 december 2013

12.0 3
Yiye Avila, Puerto Rico

Det kommer att inträffa tre domar eller händelser. De händer alla under samma natt. Jag skäms inte över att säga att Herren uppenbarat för mig saker som inga andra har sett. Han visade mig ett stort stenblock, en asteroid, som kom in över Arecibo på den norra delen av Puerto Rico och sneddade den nordvästra delen av ön och ut över havet igen vid Mayaguez. Asteroiden kommer att kollidera med en ö som heter Mona väster om PR. Sedan kommer asteroiden också att träffa havet vid en seismisk förkastningslinje och kommer då att förorsaka en jordbävning med en styrka på 12.0 på Richterskalan. Samtidigt kommer detta asteroidnedslag att åstadkomma en stor tsunamivåg som kommer att vältra in över PR så gott som omedelbart. Denna våg kommer att nå städer som ingen trodde var möjligt, städer som Las Marias och Maricao, där satanister offrat nyfödda babies. När denna asteroid träder in i atmosfären, kommer det inte att finnas tid att göra någonting. Det kommer inte finnas någonstans dit man kan fly. Allt man kan göra vid ett sådant tillfälle är att ge sig själv till Gud, andligt sett. Om du inte fått ett tilltal från Gud att ge dig av innan detta händer, stanna där du är. Stanna kvar i ditt hem. Allt du kan göra är att förbereda dig för det som kommer. Jag talar till Guds folk. Den natten kommer många kristna att dö. Asteroidens nedslag kommer att vara av en sådan styrka att den kommer att kännas som en atombombsexplosion. Det viktigaste för Gud när det gäller detta budskap är att få Guds folk att inse allvaret med det som ska ske.  Jag vill påminna er om att lärjungarna frågade Jesus: ”Herre, vi förstår inte vad du säger!” Herren svarade: ”Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de skall se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå.”
Sålunda vill jag först och främst varna Guds folk för det som kommer att inträffa. Jag säger er med stor säkerhet att denna 12.0 jordbävning kommer att utföras av Jehova, personligen. Precis på samma sätt som han dömde kung David.  Treenigheten kommer att sätta sina fötter på jorden den natten. De kommer att gå runt på ön och genomföra sin dom, liknande det tillfälle då Gud besökte Abraham när Han varnade för Sodoms och Gomorras förstörelse. Gud hade ingen orsak att berätta för Abraham om sina planer, men Han gjorde det ändå. Även om många har avvikande åsikter när det gäller orsaken till Guds dom över PR, så är orsaken avfallet i den kristna kyrkan på PR och i den övriga världen. När Jesus kom in i templet i Jerusalem, så såg Han hur människan vanhelgade den. I stället för att köpa och sälja det de behövde ute på gatan, så gjorde de det på tempelområdet , vilket utlöste Guds vrede. Om det är en tillfällighet eller inte, vet jag inte, men vi kan se hur Guds folk gör på samma sätt idag. De har åsidosatt det som Jesus gjorde på korset så att vi kan se Honom och Fadern. Allt handlar om helighet. Utan helighet kan ingen se Herren.
Antalet människor som kommer att dö kommer att vara överväldigande. Bara på PR kommer 750000 människor att omkomma. Hastigheten på tsunamivågen kommer att vara över 600km/h enligt en vetenskapsman som studerat just denna sak. Efter nedslaget kommer tsunamivågen att ta allt på sin väg över de karibiska öarna. Den kommer till Miami, Florida, ca kl 5.00 på morgonen. Den kommer även att drabba östra USA, men också den mexikanska golfen och Sydamerika. En personlig anmärkning: Experter tror att ett sådant kollosalt nedslag kommer att innebära att jorden upphör att rotera under tre dagar. Om jorden slutar rotera, kommer det att innebära att denna sida av jorden får tre dagars mörker.
Om du läser detta budskap, så ber jag dig i Jesu namn att be Helig Ande att visa dig om det kommer från Gud eller inte. Herren sa till mig: ”Varför litar du på människor?” Han sa: ”Lita på mig! Jag kommer aldrig att svika dig! Människor sviker alltid!” Han sa detta till mig efter det att jag gett PR:s guvernör detta budskap. Guvernören brydde sig inte om varningen jag gav honom. Precis som Farao under Mose tid.  Jag förlitade mig på guvernören och hoppades att han skulle be Gud att vara barmhärtig och att p g a detta, att Guds dom inte skulle bli så svår, såsom det hände med Nineve. Sedan sa Gud till mig: ”Varför ber du för min tjänare Yiye Avila? Sluta att slösa bort din tid!”  Jag bad Herren att Han skulle ge evangelisten Yiye Avila mer tid på jorden.  Jag visste att Yiyes bortgång skulle vara ett tecken på att denna dom närmade sig. Han dog den 28 juni 2013. Yiye Avilas hemfärd är ett starkt tecken på att domen över Puerto Rico och världen kan ske när som helst.
Jose Joaquin Avila (born 1925 in Camuy Arriba, Camuy, Puerto Rico), better known as Yiye Avila, is one of the most famous and respected evangelists in Latin America and a former Mr. World.

Inga kommentarer: